https://istanbul-fatih34.tr.gg

İSLAM VE İÇTİHAD İLE SİYONİZM


TARİH VE FİRAVUNİZM

FORUM ALATURKA İSLAM İSTANBUL 

METİN CELAL DİRLİKOĞLU
( Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü )
 

" Tarih ve İçtihad "

Orta okulu bitirene kadar
Tarih dersini severdim
Lise yıllarımda bizlere tarih diye okutulanın dışında
Farklı bir tarih anlayışı varmıdır diye araştırmaya başladım
Çünkü ilk tarih öğrenmeye başladığımdaki
Bana tarih diye anlatılan şeyler ile
Sonraki anlatılan tarih
Aynı tornadan çıkmış gibi aynı şeylerdi
Ezberlenmiş tekerlemelerdi
Anlatlanları papağan gibi ezberlediğimiz için
Tarihe olan ilgim artık kaybolmuştu
Tarih denilen şey
Bilim,tıp gibi değişen ve gelişen
Bugün için doğru
Yarın ise yalan dünya gibi yalan olan
Bir şeymidir diye araştrmaya başladım
Kadir Mısıroğlunun şimdi ismini unuttuğum
Bir kitabını okuyunca
Tarihinde diğer bilim dalları gibi
Bugünlük doğru kabul edilen
Yalanlardan ibaret olabileceğini düşünmeye
Tarih ve tarihçilerden uzak durmaya başladım
Kadir Mısıroğlunun elimdeki bu eserini tekrar okuduğumda
Tarih ve tarihçinin yalan ile meşgul olmaması gerektiğini
Okuduğu tarih kitabına bağlı kalmayarak
Ve okuduğu tarihi doğru kabul etmeyerek
Sürekli şüphe ile meşgul olarak
Bıkmadan usanmadan belge ve bilgi toplamasının 
Gerekli olduğunu düşünmeye başladım
Rabbime şükürler olsun
Ve Kadir Mısıroğlundan Allah razı olsun
O gündür bu gündür
Tarihçilerin etkisinde kalmayarak
Her insanın yanlışının olabileceğini
Yanlış insanın yazdığı
Tarih,tıp veya kanunun alt yapısını oluşturan
Hukuk gibi konulardada
Yanlışların olabileceğini
Bu yüzden insan eliyle çıkan her türlü yazının
Doğru kabul edilmesinin 
" Doğruluk yalnızca Allaha mahsustur "
Düsturuna aykırı olacağını düşünmeye başladım
İnsanı Allah yaratmıştır
İnsan için hayrı ve şerri Allah bilir
Sanki insanı insan yaratmış gibi 
İnsana faydalı veya zararlı olanı
İnsanın bilmesi mümkünmüş gibi
Bulduğu ilacın hastalığın tek ilacı gibi
İnsanlara kabul ettirmeye çalışan doktorun
İnsan için doğruyu yanlışı bilen
İnsanı yaratan Allah iken
Hukukçu olup insanı yanlış diye yargılayanın
Kendisininde insan olduğundan
Asıl yanlışın bu insanın kendisi olduğunu düşünmeye başladım
Kendisi insan olup yanlış olduğunu kabul etmeyip
Doğrulukta direnerek
İnsanlara bunu doğru olarak
Kabul ettirmeye çalışanlarında
Düşünce Emperyalizmini oluşturduğunu
Ve doğruda direterek
İnsanların asıl doğruyu bulma özgürlüğünü
Engellediğini 
Bunun isminede Firavunizm denmesi gerektiğini 
Düşünmeye başladım
Çünkü Firavun insandı
Ve her insan gibi yanlıştı 
Ancak ben doğruyum diyerek
Herkese baskıyla 
Bunu kabul ettirmeye çalışmıştı
Peki doğru insan yokmudur 
Allahın doğru insan olarak 
İnsanlara verdiği örnek insan 
Hz.Muhammed sav Efendimizdir 
Bizlerde doğruyu bilmiyoruz
Doğruyu bilen yalnızca Allahtır
Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve BerekatühüTARİH VE FİRAVUNİZM

FORUM ALATURKA İSLAM İSTANBUL

METİN CELAL DİRLİKOĞLU


 

İSLAM VE İÇTİHAD İLE SİYONİZM

FORUM ALATURKAİSLAM İSTANBUL

ALİ  YILDIRIM SETTAROĞULLARI
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Forumda " İslam ve İçtihad " isimli,yazıyı okudum
Eklemek istediğim,bazı şeyler mevcut
İçtihad kelimesinin anlamı ve derinliği konusunda 
Aşağıya,bazı alıntılar ekledim,okuyunuz
İçtihad,genel manasıyla yorum anlamına gelir 
Bu günümüzün,dini kavramları içinde yer aldığı gibi
Hukuk kavramları içindede,yer almaktadır
Hukuk'ta,nasılki kanun maddeleri 
Farkı içtihadlar ile farklı farklı yorumlanıyor ve uygulanıyorsa
Kuran-ı Kerim ayetleride 
Hiç bir zaman,yazılı olduğu şekliyle uygulanmamıştır
Asrın ihtiyaçlarına göre,farklı yorumlarla 
Farklı farklı içtihadlarla uygulanmıştır
Bunun doğruluğu veya yanlışlığını tartışmak,ayrı bir konudur
Ancak,bu şekildedir ve böyle devam etmektedir

Dini açıdan yorum ( İçtihad ) deyince
Aklımıza ilk önce,mezhepler gelir
Mezheplere göre,içtihadlarda farklıdır
Türk-İslam coğrafyasındaki farklı ülkelerin 
İslam dinine ait, kavram ve uygulamalarıda farklıdır

Bu farklılık,sadece ülkelerede ait değildir
Ülkeler içindeki,farklı bölgelere görede farklıdır

Türkiyedeki farklı bölgelere ait 
Farklı islamiyet yorumları mevcuttur
Dünyanın çeşitli yerlerinde 
Farklı yabancı ülkelerden gelen 
Ve farklı yabancı dilleri konuşan
Farklı Mezhepler ve bölgesel türde 
Dini çeşitlilikler'de mevcuttur

Türkiye'deki müslümanların 
islam dinine ait,yaşayış ve yorumları ile
Arabistan,İran veya Endonezya gibi ülkelerdeki
İslam dini yorumları,birbirlerinden çok farklıdır


İslamiyet bu bağlamda,farklı algılanıp 
Farklı yaşandığından dolayı
Ve Müslümanların arasındaki,bu inanış farklılıklarının
Ve islamiyet e,farklı perspekti flerden 
Farklı bakış açılarının,mecburen hoş görülüp
Bu farklılıklar ile birlikte tümüne saygı duyulup
Tartışmalara ve kalp kırıklıklarına
Fırsat verilmemesi gerekir

Çünkü,müslümanlar arasındaki,bu farklılıkların temeli
Asırlar öncesinden,isriliyatın fikir ve düşüncelerinin
Gelişmesiyle birlikte
Asrın hakimiyetine ve müslümanların yaşantısına
Müdahalesi neticesinde 
Müslümanların gösterdiği,o an için doğru
Ve faydalı görülen Reaksiyonlarıdır
Müslümanların bu farklılıkları,hoş görmeyerek
" İslamın emrettiği,doğru yol budur " şeklinde
Birbirleri arasında,doğruluk tartışmalarına girerek
Bölünmeleri
Müslümanlar arasında oluşacak,yeni çatışmalara
Zemin hazırlayacaktır
Birbirlerinden kopan müslümanlar
Topyekun hareket edemeyecek,yanlızlaşacaklardır
Dolayısıyla,siyonizm için,teker teker yutulacak
Küçük lokmalar haline geleceklerdir 

Bu konu önemli olduğu için
Tekrar altını çizerek,yineleyelim 
Bazı müslümanların,bazı konularda
" Kuran-ı Kerim'e ve İslamiyete göre doğrusu budur "
Diyerek diretmeleri,çözüm değildir
Bu diretme,müslümanlar arasındaki tartışmalara
Bölünüp parçalanmalara neden olacağından dolayı
Öncelikle,müslümanlar arasındaki
Birlik ve beraberliğin bozulmaması  için
Müslümanların,maddi ve manevi anlamda 
" Birbirimize nasıl faydalı olabiliri z " diye
Düşünmeleri gerekir

Bu yorum farklılıklarının
Yine,farklı farklı dallara ayrılmasıda
Günümüzde,artık gayet doğal bir şeydir
Yadırgamamak gerekir
İslam dini, mecburen,farklı farklı çeşitlenmiştir

Tek çeşit,bir islam dini yerine
Birbirinden farklı,islam dini çeşitleri ortaya çıkmıştır
Bunun sebepleri,ortadan kalkmadıkça 
" Kuran-ı Kerim'e ve İslamiyete göre doğrusu budur "
Anlayışından müslümanlar zarar görür
Siyonizm ise,bundan fayda görür


Bu konu ile,bağlantılı olduğu düşünülen
Bir hikayeyi,buraya nakledeyim,sonra konumuza dönelim 


BAHÇIVANLAR VE HAKİKİ İSLAM GÜLLERİ   

FORUM DÜNYASIZİSLAMİYET İSTANBUL

METİN HAYDAR KIRMIZIOĞLU


Osmanlı toprağı ismiyle,özel çiçeklerin yetiştirilmesine müsait
Özel bir toprak yapısına sahip,etrafı açık,bir çim saha vardır

Çimlerin arasında,özel ve yabani,çeşitli çiçekler büyümüştür
Çim saha ve çiçeklerle ilgilenen,özel bahçıvanlarda vardır
Özel bahçıvanların elinde,bu özel çiçeklerin yetiştirilmesi için hazırlanmış
Özel ziraat kitaplarıda vardır
Bu sahada yaşayan,bu özel bahçıvanların,özel ziraat kitapları ile yetiştirilen
İslamın kutsal kitap ve kaynaklarına görede,aynı vasfı taşıyan
Hakiki islam güllerini bilen,islam alimleri ve imamlarda vardı

Bu sahada yaşayan herkes,burada oynar,zaman geçirirdi  
Sonra acıkırlar,sahadan dışarıya çıkarlar,yemek yerler
Gelir yine oynarlar,sonra yine acıkırlar,yine gider yerlerdi
Bu şekilde,bu sahada,hayat böyle devam ederdi 

Bu saha'nın etrafına,bir gün,siyonizm bir duvar ördü
Müslümanların duvar örüldüğünden,haberleri olmadı
Çünkü,siyonizm nedir,ne iş yapar,niye duvar örer,bilmiyorlardı
Siyonizm,dünya ile çim saha'nın,bağlantısını kesti ve ulaşıma kapattı
Siyonizm,daha sonra,bu sahanın tam ortasından geçen
Bir duvar daha örerek,iki tane,kapalı saha üretmiş oldu
O an için,sahaların her ikisindede,toprak ve çiçekler aynıydı

Birinci saha,hakiki islam inancına ait
Kapalı alan olarak,tahsis edildi
Bu alandaki,özel olarak ekilmiş çiçeklere,dokunulmadı,öylece kaldı
İkinci saha,sahte islam inancına ait
Kapalı alan olarak,tahsis edildi 
Buradaki özel çiçekler söküldü
Ve özel çiçeklerin büyümesine müsait olan,toprak kaldırıldı  
Ve farklı bir toprak dökülerek,renkleri özel çiçeklere benzeyen
Ancak kokusu değişik olan,farklı çiçekler ekildi

Siyonizm,daha sonra,hakiki islam inancına ait,kapalı alanın
Üstünüde kapattı ve çim saha ile özel çiçekler,görünmez hale geldi
Bu alan tamamen kapatıldığı için,kimse buraya giremedi
Dolayısıyla,gerçek islam güllerini,kimsenin görmeye
Örnek alarak,buradaki güllere benzer,çiçek üretmeye imkanı kalmadı   

İkinci sahadaki çiçekler sökülüp,farklı çiçekler ekildiği için
Özel çiçekler,artık burada yoktu
Toprak değiştirildiği için,burada özel çiçekler'de yetiştirilemeyecekti 

Siyonizm,müslümanlara,ikinci sahayı tahsis ettikten sonra
İçinede,kendine ait,bir klübe ve mutfak inşa ederek,yerleşti
Dünya ile bağlantıları kalmayan müslümanlar,dışarı çıkamadılar
Dışarıya çıkıp,yemek yiyemediler,yemek yapacak malzemede yoktu
Ve yemek yapacak mutfaklarıda olmadığı için
Aç susuz kaldılar,zayıfladılar,bir deri,bir kemik hale geldiler

Müslümanların içinde,bu duruma karşı,çözüm arayan müslüman yoktu
Yemek ve üç kuruş para için,havaya zıplayan,cahil müslümanlar vardı
Siyonizm,bu cahil müslümanları tek tek ikna ederek,yanına çekti 
Karnını doyurdu,üstünü giydirdi
Bu cahil müslümanları eğiterek,bahçıvan,imam ve islam alimi yaptı 

Siyonizm daha sonra,bazı müslüman bahçıvanların ellerinde bulunan
Çiçekçilik ile ilgili kitapların,içeriklerini değiştirerek
Onlara,önceki kitaplar gibi görünen,farklı çiçekçilik kitapları verdi 

Bahçıvanlardan birisi,kitaptaki içerikle ilgili,farklı bir iddiada bulundu 
Kafasında soru işareti oluşunca,bunu test etmek istedi
Toprağı kazarak,farklı bir metodla çiçek ekmeye çalışırken
Siyonizm " Osmanlı yok artık,burası benim tarlam
Farklı metodlarla çiçek ekemezsin" dedi
Ve bu bahçıvanın,bahçıvanlık belgesini iptal etti
Ve bahçıvana,sadece el arabasıyla toprak taşıma yetkisi verdi
Dolayısıyla bu bahçıvan,test edemediği için,iddiasını ispatlayamadı
Diğer bahçıvanların yanında,toprak taşmakla görevli olarak,işine devam etti  

Başka bir bahçıvan,aynı şekilde test etmek istedi
Önce,bir islam alimi ve imam'a olayı anlattı
İmam " Çiçek.böcek gibi ziraat ilmi,dünya işleri ile ilgilidir
Müslümanın görevi,dünya işleriyle uğraşmak değildir
Uhreviyat ile meşgul olarak,ibadet ve tesbihat ile dua etmesidir
Duası karşılığında,çiçek ona verilecektir  " dedi

Bahçıvan başka bir islam alimide gitti
Ve benzer bir yanıt alınca 
Bahçıvan dediki " İyi güzelde,dünya ahiretin tarlası değilmidir 
Dünyadaki tarlada neyi ekersek,ahirette onu biçmeyecekmiyiz
Hakiki islam güllerini yetiştiremeyen müslümana
Gerçek müslüman denilebilirmi " dedi 

İslam alimi " Dünya tarlasının sahibi,sen değilsin siyonizm'dir
Müslüman bu dünyada,siyonizm yok olmadan,hiç bir şey ekemez
Bu dünyayı yöneten siyonizm'dir
Ve onun kanun ve kuralları geçerlidir
Bunun içinde müslümana,akıl denilen meleke verilirken
Ziraat veya farklı bilimler için verilmemiştir
Bu bir nasip işidir ve müslümana nasip edilmemiştir
Akıl denilen meleke,Kutsal kitabı okusun,anlasın diye verilmiştir
İbadet etsin,tesbih çeksin ve dua etsin diye verilmiştir " dedi

Bahçıvan başka bir islam alimine gitti,olayları anlattı
Bahcıvan dediki " Tamam ama,müslüman olmamız için
Kutsal kitaptaki yazanları,dünyada uygulamamız gerekmezmi " dedi 

İslam alimi " Bu dünya yalandır
Ve bu dünyada senin kuralarının geçerliliği yoktur
Sen kendi kurallarını uygulayamazsın
Çünkü,bu dünya senin değildir,siyonizm'e aittir
Sana ait olan ise,dünya değil ahirettir 
Kutsal kitaptaki yazan herşey
Yazdığı şekliyle hiçbir zaman uygulanmamıştır 
Tevil edilmiştir,içtihadlar ile birlikte,asra göre yorumlanmıştır
Sen duanı et,göreceksin hakiki güller gelecek
Sende hakiki müslüman olacaksın,biraz sabret " dedi  
Bahçıvan bu test işinden,vaz geçerek
Gece gündüz ibadet etmeye başladı
Ve kendisine,çiçeğin verileceği günü bekleyerek,son nefesini verdi

Başka bir bahçıvan,yine test etmek istedi
Farklı bir metodla çiçek ekmek istedi
Siyonizm " buyur test et ve farklı metodla çiçek ek " dedi
Bahçıvan,test etti ve farklı bir metodla,bir gül yetiştirdi 
İslam alimi ve imamlar ve müslümanlar
Bu çiçeğin,diğerlerinden farklılığını görerek
" Hakiki islam gülü budur " diyerek,onun arkasında saf tuttu
Bahçıvan,daha fazla araştırmayı ve kendini geliştirmeyi bırakıp
Gül yetiştirip satarak,zengin oldu 

Siyonizm daha sonra
Saha'nın içindeki,müslüman bahçıvan,alim ve din adamları ile
Siyonizm'in yetiştirdiği,sahte imam,bahçıvan ve islam alimleri arasında 
Bir turnuva düzenledi ve siyonizm dediki : 
" Kim bu çimlerin arasında
Gerçek islam dinini simgeleyen,özel çiçekleri bulursa
Veya bahçıvanlarla çalışıp,özel çiçekler üretirse  
Önce ona yemek vereceğim,sonra,bu saha'nın hepsini
Ona vereceğim,zengin olacak  " dedi

Müslümanlar,bahçıvan,alim ve imamlardan oluşan gruplar oluşturdular
Sahte bir imam ve bahçıvan
Ellerini açtı ve dua etmeye başladı ve bağırdı :
" Ben ibadet ile dua ettim ve gerçek çiçeği buldum " dedi
Ve siyonizm'den yemeği aldı yemeye başladı
Onu görenler,onun peşine takıldı ve yemekten yediler 
Başka birisi " O çiçek,özel çiçeğe benzemiyor 
O çiçek gerçek değil,aslını ben buldum,bende " dedi.
Siyonizm'den yemeği aldı ve yedi 
Bazı müslümanlar buna itiraz etti
" Ben buldum,aslı bende " dedi
Bazı müslümanlar ise " Hiç birinizde islam gülü yok
Sizler hakiki müslümanda değilsiniz " dedi 
Müslümanlar tartışmaya başladılar
 
İçlerinde,iki farklı muhterem kişi vardı
İkiside gerçeği görmüştü
Ve yemek yemeyerek,ve tartışmalara katılmayarak dedilerki 
" Boşuna aramayın,gerçek olan islamın gülleri
Bu sahanın içinde yok
Bu toprakta,özel gülleri yetiştirecek eğitimde,bahçıvanda yok
Siyonistler,bilim ve teknolojiyi kullanarak
Yeni bir toprak yapısı ve farklı güller üretmişlerdir
Bahçıvanların kitaplarındaki içerikler değiştirilmiştir
Bu kitaplarla,gerçek gül yetiştirilemez
Kitaplar araştırılıp,gerçeğe yakın,yeniden yazılsa bile
Bu toprakta asla,gerçek gül yetiştirilemez  
Gerçek islamın gülleri,siyonizmin ördüğü duvarların arkasında kaldı
Oradaki toprak,özel bir topraktır ve orada gerçek gül yetişir  " dedi

Herkes gözlerini,duvarların olduğu yöne doğru çevirdi
Duvarların önünde ise,siyonizm'in askerleri nöbet tutuyorlardı
Ellerinde son model silahlar vardı
Kimseyi duvara yaklaştırmıyorlardı 
Grupların içinde,sahte imamlar ve bahçıvanlar
Ellerini açtılar " duvarlar yıkılsın " diye,dua etmeye başladılar 
Siyonizm tarafından,bu dua edenlerin önlerine 
Yemekler geldi ve bir kaç kişi,onların yemeğinden yedi
Siyonsitler,bu dua ve tesbihat yapanlar için,bir mescid yaptırdı
Bütün müslümanlar mescide girip,ibadet ve tesbihat ile dua etti
Müslümanlar,artık siyonistlerin,kölesi haline gelmişlerdi
Sadece birbirleriyle tartışmaktan
Ve tesbihattan başka bir şey yapmıyorlardı
Tartışmaların konusu ise,genelde aynıydı
" Hak mezhep ile Batıl mezhep var
Hak mehzepe göre doğrusu budur,islamiyet bunu emreder 
Tarikat ve cemaatlerin içinde doğrusu budur " gibi tartışmalardı

İki muhterem kişi,yemek yemedi ve yiyenlere katılmadı 
Şunu söylediler : 
" Öncelikle,müslümanların birlikte hareket etmesi gerekiyor
Birbirimizle tartışarak,hiç bir yere varamayız
Bütün dinler ve inanç sistemleri,siyonistler tarafından bozulmuştur
Kutsal kitabın,farklı ülkelerde,farklı yorumlarıyla birlikte
Ortak bir din anlayışı ortadan kalkmıştır
Osmanlıdan sonra,siyonizm
Dünyayı kendi kanun ve kurallarına göre yönetmektedir
İslamın hakimiyeti ve kuralları artık geçerli değildir 
Hak ve batıl içiçe geçtiğinden dolayı 
Kimin hak ve kimin batıl olduğuna
Karar verilecek çağ geride kalmıştır
Kimin hak,kimin batıl olduğuna karar verecek olan Allah'tır 
Sadece kavli dua ile,Allah'tan,bu duvarın yıkılmasını dilemekle
Bu duvar yıkılmaz
Askerlere taş atarak,onlarla savaşamayız
Fiili dua yapacağız
Yani,ettiğimiz kavli duanın gereği için,bizlerde çalışacağız
Allahın bizlere verdiği akıl ile
Ellerimizdeki imkanlarla,önce savaşacak silahlar üretmemiz gerekiyor
Sonra savaşarak,siyonistleri bu duvardan uzalaştırmamız gerekiyor 
Sonrada,bu duvarı delebilecek,bir makine üretmemiz gerekiyor
Duvarı delerek,diğer sahaya geçerek
Hakiki toprağa ve özel çiçeklere ulaşacağız
Gerçek müslümanız diyebilmemiz için
Hakiki islam güllerine,sahip olmamız gerekiyor
Bu sahanın içinde,dua etmekle,gerçek çiçeklere ulaşamayız
Dolayısıyla gerçek müslüman olamayız
Birbimizle tartışmakla,zaman boşa geçiyor " dedi 
Ve açlıktan susuzluktan,konuşacak halleri kalmadı 
Sahte imamlar " Biz dua ettik ve hakiki çiçeği bulduk
Yemeği aldık,gerçek bizde artık
Siz dua etmediğiniz için,çiçeğide bulamadınız ve aç kaldınız " dedi
Bu iki kişi,en son şunu dediler
" Sizin gibi dua edenler için,siyonizm mescid kurdu
Dua edenlere yemek dağıtıyor
Sizlerde duanızı edin,yemeğinizi yeyin,sakın aç kalmayın
Ellerinizdeki sahte gülleride kimseye vermeyin
Gün gelir,sahtesinide bulamazsınız " dedi  
Bu muhterem iki kişinin isimleri 
Sultan Abdülhamit Han ve Prof.Dr.Necmeddin Erbakan'dıBAHÇIVANLAR VE HAKİKİ İSLAM GÜLLERİ   

FORUM DÜNYASIZİSLAMİYET İSTANBUL

METİN HAYDAR KIRMIZIOĞLUYukarıdaki hikayeyi okudunuz
Şimdi konumuza devam edelim

Dünyadaki müslümanların,genel olarak
Osmanlının yıkılışına ve siyoist israilin kurulmasına karşı
Yeterince çaba göstermedikleri malumdur
Bu tehlikeyi görüp,anlatmaya çalışan
Abdülhamit Han Hazretlerine,isdipdatçı
Ve kızıl sultan diyerek muhalefet ederek
Abdülhamit Han,Sanayi-i Nefise mekteplerini
Açmaya çalışırken
Abdülhamit Han için " Batı ve gavur işi sanayi ile uğraşacağına
Tesbih ve zikir ile meşgul olsun " diyerek
Anti-Bilim propogandası yapan,bazı tarikatçilere
Destek olan müslümanlar
Osmanlının yıkılarak
Dünyayı siyonistlerin yönetmesine
Ve siyonistlerin,hakiki islamın önüne duvar örmesine
Duvarın arkasında,siyonizm'in çerçevesini çizdiği
Sahte islamı,var etmesine
Siyonistlerin çeşit çeşit
İslami mezhepler ve tarikatler kurarak 
Hak ve batılın içiçe geçmesine 
Hakiki hak ve hakiki batılın ayrıştrılamamasına 
Dolayısıyla,hakiki islamiyete geçiş sınırlarının
Tamamıyla kapatılmasına
( Tıpkı,Filistin ile dünya arasına set çekilerek
Dünya ile bağlantısının kesilerek
Dünya halklarına ulaşmasına izin verilmediği gibi ) 
Müslümanların,hakiki islamiyetin dışında bırakılmasına 
Siyonistlerin,sınırlarını çizdiği islamiyetin,içinde kalarak
Ve siyonistlerin,çizdiği sınırlar içindeki islamiyetin
Çeşitli mezhep-fırka,tarikat cemaat adı altında
Farklı farklı yorumlanmasına ve yaşanmasına
Bunun neticesi olarak
Müslümanlar arasındaki bölünme ve çatışmalara
Zemin hazırlamışlardır
Siyonizm'in gücü,müslüman ülkelerde
Etkisiz hale gelinceye kadar
Ve dünyayı yöneten merkez olan israil
Ortadan kalkıncaya kadar
Hakiki islamiyetin sınırlarına örülen duvarlar
Yıkılıncaya kadar
Hakiki islamiyetin ortaya çıkması
Ve yaşanması mümkün değildir 

Bazı müslümanların
" Aynı dine inanmıyormuyuz
Tek bir islam dini yokmudur  
Kuran-ı Kerim tek bir kitap değilmidir "gibi
Bazı serzenişlerinin,artık,hiç bir faydası yoktur 

Tekrar altını çizerek,yeniden belirtelimki
Kuran-ı Kerim'in ayetleri
Her asra göre farklı yorumlanır
Bu meal ve tefsirlerdede farklıdır
Kuran-ı Kerim'in ayetlerine göre
Ayetlerin farklı yorumlar
Ve içtihadlar dışında kalan
Asıllarına göre yönetilen bir topluluk yoktur 

6666 Ayet-i kerime'nin tümünü
Hayatının içinde,6666 ayet olarak yaşayan
Bir müslümanada,ben günümüzde rastlayamadım
Yoktur diyemeyeceğim
Ama ben rastlayamadığım için
" Şu insan,hayatını 6666 ayet-i kerimeden oluşan
Kuran-ı Kerim'e göre şekillendiriyor ve yaşıyor "
Diyemeyeceğim
Yani bana göre,böyle bir müslüman yoktur
Bana göre yoktur derken
Ben rastlayamadığım için yoktur
Başkası rastladıysa,onuda ben bilmiyorum
Ben kendi adıma bunu söylüyorum
Benim fikir ve görüşlerim,tüm müslümanları bağlamaz
Benim fikir ve görüşlerim,islamiyetin bütününü temsil etmez
Ben bildiğim şekilde,islam dinini yaşarım
Bilmediğimi zaten bilmiyorumdur,nasıl yaşayayım
Benim bildiğim,bana göre doğrudur
O yüzden bana kimse  " Dinimize göre böyledir
Doğru budur " diyemez
Doğrusu,siyonizmin ördüğü duvarların arkasında kalmıştır
Siyonizmin tahsis ettiği alan içinde
Yani sahte islamın içinde,doğru olamazki,arayıp bulalım
Doğrusunu Allah bilir,kimse bilemez
Doğruluk,Alaha ait bir kavramdır
İnsana ait,bir kavram değildir 
" Leküm diniküm veliye din " yani sizin dininiz size
Benim dinim banadır
Ancak,maksat doğruyu aramaksa
Siyonizm ile savaşarak
Siyonizmin ördüğü duvarları yıkarak
Gelin,hep birlikte,arkasındaki gerçek islamı bulalım
Dünyada,birbirlerini düşman olarak gören
bir sürü müslüman grup vardır
İslam dünyasının bu hale gelmesinin
Temelde iki nedeni vardır
Buna bağlı olarak,çözüm yollarıda vardır
Nedenleri ve çözüm yollarını
Yukarıdaki hikayede ismi geçen 
İki muhterem zat açıklamıştır
İki farklı neden,şudur 

1 - Siyonizm

2 - Anti-Bilim

Siyonizm'i bilmeyen,gerçek islamiyeti bilemez
Hak ve batıl,birbirine karıştığı için
Hak olanı tesbit etmek,bazen mümkün değildir
Bunu tesbit etmek için,öncelikle siyonizm'i bilmek gerekir
Siyonizm'in ok attığı hedefler,hak'tır 
Anti-Bilim ise,müslümanların bazılarının yaptığı gibi
Dünya ilimlerini boşverip,uhreviyat ile meşgul olmalarıdır
Bilim nedir diye,sorulacak olursa
Bilim : Matematik,fizik,astronomi vesaire gibi
Dallar ile tanımlanan
Allahın yarattığı dünya,tabiat ve evrene ait
Tüm kanunların ve kuralların bütünüdür
Batı ve siyonizm,bilim ve teknolojiyi kullanmaktadırlar ve
Kendi amaçları için geliştirmektedirler
Bundan dolayıda dünyaya hükmekmektedirler
Müslümanlar ise,dünya ve dünya ilimlerine değer vermediği için
Uhreviyata değer verdiği için
Hükmedenlerin kanun ve kurallarına uymak zorundadırlar
Dünyada elbette,dünyaya hükmedenlerin kanunları geçerlidir
Batılılar ve siyonistler,bilim'i kullanırken
Bilim'in temeli olan
Allah'ın kanun ve kurallarını'da kullanmaktadırlar
Ancak,bu kanun ve kuralların temelinin
Allaha ait olduğundan haberleri yoktur
Haberi olup,Allaha teslim olanlar
Zaten müslüman olmaktadırlar
Müslümanlar ise,Anti-Bilimci olduğu için
Allahın bu kanunlarından ve kurallarından haberleri yoktur
Anti-Bilim'i müslümanlar arasında
Tarikatler veya cemaatler yoluyla yayanlarda
Yine siyonizm'in zehirlediği
Cahil ve menfaatperest müslümanlardır
Bilim'in temelinin,Allah'a ait olduğunu bilmeden 
Bu kanunlar ve kurallara göre hareket etmeye çalışan
Batılılar ve siyonistler,dünyaya hükmetmektedirler
Türk-İslam coğrafyası ise
Bu batılı ve siyonist hükmedicilerin,sömürüsü altındadır 
Batılıların ve siyonistlerin
Kendi kurallarına göre,sınırlarını çizdiği islamiyete göre
Müslümanlıklarını yaşamaktadırlar
Elbette yaşadıkları,hakiki islam değildir
Siyonistlerin sınır ve çerçevesini çizdiği islamdır
Siyonizmin,gerçek islamın üzerine ördüğü duvar yıkılmadıkça
Hakiki islamın oraya çıkmasıda,mümkün değildir 
Müslümanların,bundan dolayı bir rahatsızlıkları yoktur
Siyonizm ve Anti-Bilim ile ilgili,bir mücadeleleri yoktur
Dolayısıyla,müslümanların,gerçek islamın ne olduğunu bilmeye
Arayıp bulmaya,korumaya ve var olması için çalışmaya
Gerçek islamı yaşamaya,hakları yoktur

Tekrar altını çizerek,belirtelimki
Müslümanlar
Siyonizmin çerçevesini çizdiği islam içinde
İçtihad ve yorumlarla 
Arada " Kuran-ı Kerime ve islam dinine göre
Doğrusu budur " diyerek
Müslümanların birbirleriyle çatışmalarını sağlayarak
Mezhep kavgaları,tarikat ve cemaat mensuplarının
Çıkar ve menfaat kavgaları içinde
Enerjilerini birbirleriyle çatışarak harcamaktadırlar
Filistin buna bir örnektir
Filistin diye bağımsız bir devlet yoktur
Sınırları israil tarafından örülmüştür
Dünyadan tecrit edilmiştir
Bu müslüman topluluk içinde
El-Fetih ve Hamas olarak ikiye bölünmüşlerdir
Her ikisinin içindede,siyonist ajanlar mevcuttur 
Bölünmüş  ve birbirleriyle çatışan
İki farklı müslüman grup olarak
Varlıklarını sürdürmektedirler
Ülke dışına çıkarken
Filistin pasaportu diye bir pasaport yoktur
İsrail son teknoloji silahlar ve tanklar ile saldırırken
Filistinlilerin elinde,sadece taş atan kuşlastik vardır
Bilim ve teknolojik olarak güçleri yoktur
Dünyadaki Müslümanlar ise siyonist israil ile savaşmak yerine
Dünyada,israilin ve siyonizm'in sınırlarını çizdiği
Sahte islam içinde
" İslam'a göre doğru budur " diyerek
Sahte islamın içinde,doğru aramakla meşgul olarak
Birbirleriyle çatışmaktan
Ve birbirlerine düşmanlıktan başka bir şey yapmamaktadırlar
Sahte islamın içinde,doğru aramakla meşgul olarak
İçtihadlar ve yorumlar ile
Gerçeğin bulunmasıda  mümkün değildir
Siyonizm,osmanlıyı yıkmakla birlikte
İslamiyetin dünyadaki hükümranlığınıda yıkmıştır
Filistin işgal edilirken,aslında dünya işgal edilmiştir
Filistin içinde,israil yanlısı siyonistlerle birlikte
Filistin'in atacağı adımlar bilinmekte ve karşı tez üretilmektedir
Aynı şey,dünya genelinde ve tüm ülkelerde mevcut olup
Siyonizm,bu şekilde,sadece filistini idare etmekle kalmıyor
Tüm dünyayı idare etmektedir
Siyonizm'in kanun ve kuralları,sadece filistinde geçerli değil
Tüm dünya ülkelerinde geçerlidir
Müslümanlar ise,İslamın kuralları yerine,siyonizmin kurallarını 
Kabul etmiş,ve bu kurallara göre yaşantısını sürdürdüğünden dolayı
İslamiyetin hüküm ve kurallarının,geçerliliğini kaybetmesini sağlayarak 
Siyonizmin çerçevesini çizdiği,islamiyetin içinde
Doğruyu arama,bulma ve yaşama gibi asılsız iddiaları savunarak
ve birbirleriyle tartışarak zaman tüketmektedirler

İslamiyetin kaynaklarını,Kuran-ı Kerim,Hadis gibi diğer kaynakları
Araştırıp,incelemek,doğruyu bulmak ve asra göre uygulamak için
Akıl ve bilim gerekmektedir,herşey akıl ve bilim ile ispatlanır ve uygulanır 
Müslümanlar,akıl ve bilimi reddettikleri için
İslamiyetin,hakikatlerini ispat edemeyecek hale gelmişlerdir 
İspatlanan ögeler ise,dünya alanı,siyonizm'in elinde olduğu için
Siyonizm ile mücadele edilmeden,uygulanması ve yaşanmasıda artık mümkün değildir
Müslümanlarda bu mücadele mevcut değildir,tesbihat ve dua ile meşguldürler
Kavli duanın gereği olan,fiili dua ve emek ile çaba yerine getirilmemektedir 
Dolayısıyla edilen kavli dua ile,sadece Allahın yardımı istenmektedir
Müslümanlar,bunun dışında,hiç bir çaba göstermemektedirler
Fiili dua ile birlikte,Allahın dini için ve müslümanların birbirleri için
Birlikte mücadele ve çabaları yoktur


İÇTİHAD

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/ictihad

İçtihad nedir diye,bir soru sorulmuştur ve cevaben İçtihad'ın anlamı :
Güç, takat ve çaba. Bir şeyi elde etmek için olanca gücünü sarfetmek anlamında hakîkî ; kıyas vb. yollarla hüküm çıkarmak anlamında ise mecazîdir (Zebîdi, Tâcu'l-Arûs, Mısır 1307, II, 329).

Bu kelime Kur'an-ı Kerîm'de zikredilmemiş, hadis-i şeriflerde ise her iki anlamda kullanılmıştır. Hz. Peygamber, düzgün namaz kılmayan bir sahâbiye "namazını yeniden kıl, çünkü sen namaz kılmadın" demiş ve bu hal üç defa tekrar edilmiştir. Üçüncüde namaz kılan "bana doğrusunu öğret, vallahi ben elimden geleni yaptım" derken "ictehedtü" ifadesini kullanmıştır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, Haydarâbâd, 1966, I, 156). Şu hadislerde mecazî anlamında kullanılmıştır: "Hâkim hükmedip, ictihadda bulunur ve isâbet ederse ona iki ecir vardır" (Buhârî, el-İ'tisâm, 21; Müslim, Akdiye, 15; Ahmed b. Hanbel, III, 187). Allah Rasûlü, Muaz b. Cebel'i Yemen'e yönetici olarak gönderirken"Kitap ve sünnette hüküm bulamazsan ne ile hükmedersin" sorusuna Muaz "Reyimle ictihad ederim" diye cevap vermiştir (Tirmizî, III, s. 616: Ahmed b. Hanbel, V, 230; Şafii, el-Ümm, VII, 273).

Bir terim olarak ictihad en eski fıkıh usûlü kaynağı olan Şâfiî (ö. 204/819)'nin er-Risâlesi'nde şöyle tarif edilmiştir: "Her hâdise hakkında ya ona ait bir hüküm veya hak olan hükmün yolunu gösteren bir delâlet vardır. Hâdisenin açık hükmü varsa ona uymak gereklidir. Eğer muayyen bir hüküm yoksa, hâdisenin hak olan hükmüne götüren yolun delili ictihad ile aranır; İctihad ise kıyastan ibarettir" (Şafii, er-Risâle, thk. Ahmed M. Şakir, Mısır 1940, s. 477).

En eski fıkıh usulü kaynağında yer alan bu tarif yeterli değildir. Çünkü ictihad, kıyas yoluyla olabileceği gibi, ayet ve hadislerde hâkim bulunan genel prensiplerden, kelime ve cümlelerin çeşitli delâlet ve inceliklerinden kıyas dışında kalan diğer istidlal yollarından hüküm çıkarmak tarzında da olabilir. Bu duruma göre kıyas her zaman ictihada muhtaçtır, fakat ictihadın tek yolu kıyas değildir (Gazzalî, el-Mustasfâ, Mısır 1324, II, 229). Kıyas; hakkında ayet-hadis bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak illet dolayısıyla, hakkında ayet-hadis bulunan meselenin hükmüne bağlamaktır (Şâfiî, el-Ümm, Mısır 1329, VII, 85; Şevkânî, İrşâdü'l Fuhûl, Mısır 1937, s. 197).

Ayet ve hadislerden amelî (pratik) hükümleri çıkarma gücüne sahip olan fâkih'e "müctehid" denir. ictihad ya şer'i delillerden hüküm çıkarma tarzında olur, ya da çıkarılan bu hükümlerin toplum hayatına uygulanmasıyla ilgili bulunur. Birinci kısma giren ictihad; şer'î kaynaklardan hüküm çıkaran müctehidlere mahsustur. Sahâbe, Tâbiûn, Tebe-i tabiîn ve mezhep imamları devrinde bu çeşit ictihadlarla İslâm hukuku sistemleştirilmiştir. Ancak üçüncü hicrî yüzyıldan sonra giderek ictihad yapanlar azalmış ve şartlarının ağırlığı sebebiyle bu kapının kapandığı kanaati uyanmıştır. Hanbelî, Zâhirî ve Şiî mezheplerinde, ictihad kapısı sürekli açık telakki edilmiştir. İkinci kısıma giren ictihada gelince; hükümlerin toplum hayatına uygulanması bu tür ictihadda sürekliliği gerekli kılmıştır. İslâm hukukunun yürüyen ve yaşayan hayata intibakını sağlamak, gelişen toplum hayatının yeni problemlerini çözmek için her devirde bu yola başvurulmuştur. Bunu yapanlara "tahrîc âlimleri" denilir. Bunlar, çıkarılmış hükümlerin illetlerini belirleyip yeni, benzer cüz'î meselelere uygularlar. Bu, hükümleri uygulama çalışması olup, böylece ilk müctehidlerin, üzerinde görüş beyan etmedikleri bir kısım meselelerin hükümleri de anlaşılmış olur (Muhammed Ebû Zehra, Usulü'l-Fıkh, Kahire, t.y., s. 379).

İslâm hukukunda, şer'î hükümler kesin delillere yani açık ayet ve hadislere veya icmaa dayanıyorsa ictihada yer verilmez. Mecelle'nin 14. maddesinde "mevrid-i nass'da ictihada mesağ yoktur, yani ayet-hadis olan yerde ictihad yoluna gitmek caiz değildir" denilmiştir. Ancak nass'ların sübûtu ve delâleti kat'i olur veya bir konuda icma bulunursa ihtilafa mahal kalmaz. Eğer nassların sübûtu veya delâleti zannî olup kesinlik ifade etmiyorsa veya bir nasstan bir kaç hüküm çıkarmak mümkün oluyorsa ictihada başvurmak gerekir. Diğer yandan ictihad, en çok hakkında nass bulunmayan olayların hükümlerini belirlemek için yapılır (Abdülvahhâb Hallâf, Masâdiru't-Teşriî'l-İslâmî, s.10). Devamlı farklılaşan toplum hayatında yeni meselelerin zuhûru tabiîdir. Çözüm bekleyen problemlere eğilmek gerekir. Ayrıca bir takım amelî hükümlerin örf-âdet, istihsan, maslahat gibi... tali derecedeki delillere dayandığı düşünülürse problemin ağırlığı daha iyi anlaşılır.

Ancak ictihad yapacak kimsede bir takım şartların bulunması gerekir. Aşağıda vereceğimiz bu şartları taşıyanlara "müctehid" denir. Bu esaslar fıkıh usûlünün tedvini ile birlikte ilk olarak müctehid imamlar devrinde tesbit edilmiştir.

Müctehidde bulunması gereken şartlar:

1) Arapçayı bilmek:

Fıkıh usûlü bilginleri bu noktada ittifak etmişlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm ve sünnet arap dili ile ifade edilmiştir. Âyet ve hadislerdeki kelimeleri ve hitabı anlayacak kadar sarf ve nahiv bilgisiyle Arapçayı bilmek gerekir (Gazzâlî, a.g.e, II, 350-353). Ebû İshak eş-Şâtibî'ye (ö. 790/1388) göre ictihad; nass'lardan hüküm çıkarma ile ilgili ise şarttır. Fakat maslahatlar ve mefsedetler nev'inden bir mânâ ve illete bağlı ise Arapça şart değildir. Kıyas ictihadlarının çoğu bu kabildendir (eş-Şâtibî, el-Muvâfakât, Mısır (t y), IV, 162-165).

2) Kur'an ilmine sahip olmak:

Kur'an-ı Kerîm'in hepsini bilmek şart olmayıp, beşyüz kadar olan hüküm ayetlerinin inceliklerini bilmek yeterlidir. Bu ayetlerin; âmm (genel anlam), hâs (özel anlam), mutlak mukayyed, nâsih-mensûh ve sünnetle ilgili durumlarını bilmek gerekir. Kur'an'ı ezbere bilmek gerekmez, ihtiyaç duyuları ayetlerin yerini bulabilecek durumda olmak yeterlidir (Gazzâlî, a.g.e, II, 350-353). Ebû Bekir el-Cassâs (ö.370/980) ile İbnü'l-Arabî (ö. 543/1148) gibi bilginler "Ahkâmü'l-Kur'an" adlı eserlerinde hüküm âyetlerini açıklamaya çalışmışlardır. es-Sâbûnî'nin "Tefsîru Âyâti'l Ahkâm" isimli eseri de hüküm ayetleri hakkında söylenenleri özlü bir şekilde açıklamıştır.

3) Sünneti bilmek:

Bu şart üzerinde de ittifak vardır. Hüküm hadislerini bilmek yeterli olup, mev'ıza, ahiret hükümleri vb. hadisleri bilmek şar. değildir. Ancak hadislerin âmm-hâs, mutlak mukayyed, nâsih-mensûh gibi durumlarını, rivâyet yollarını, râvilerin derece ve hallerini, adâlet ve zabt gibi vasıflarını bilmek gerekir.

Hadisleri ezbere bilmek şart olmayıp, ihtiyaç duyulan hadisleri yerinde bulabilecek durumda olmak yeterlidir (M. Ebû Zehrâ, a.g.e, s. 382, 383).

4) Üzerinde icma veya görüş ayrılığı olan konuları bilmek:

Üzerinde ittifak (icma) edilen konuları bilmek yanında, Sahâbî ve onlardan sonra gelen müctehidlerin ihtilafa düştükleri konuları bilmek gerekir (Şafiî, er-Risâle. s.510). Ancak bütün icma yerlerini ezberlemek şart değildir. Araştırma konusu yapıları mesele hakkında icma veya ihtilaf bulunup bulunmadığını bilmek yeterlidir (Ebû Zehrâ, a.g.e, s. 383 vd.). Müctehidlerin ittifak ve ihtilaf ettikleri meseleleri, ihtilaf sebeplerini açıklayan eserler meydana getirilmiştir. Eş-Şîrâzî (ö. 476/1083)'nin el-Mühezzeb, ibn Kudame (ö. 620/1223)'nin el-Muğni, İbn Hazm (ö. 456/1063)'ın el-Muhallâ, Hafîd, İbn Rüşd (ö. 595/1199)'ün Bidâyetü'l Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid adlı eserler bunlar arasında zikredilebilir.

5) Kıyası bilmek:

İctihad, bütün yönleriyle kıyası bilmeyi gerektirir. Hatta İmam Şafii'ye göre "ictihad kıyastan ibarettir" (Şâfii, a.g.e, s. 383 vd.). Kıyasın metodunu bilmek, nasslardan hüküm çıkarma esaslarını öğrenme ve ictihad yapılacak konuya en yakın olan nass'ı seçme imkânını sağlar. Kıyası bilmek, şu üç şeyi bilmeyi gerektirir:

a) Kıyasın dayanacağı asil hükmü bilmek; bu dayanağın ayet, hadis veya icma olması, bunlarla ilgili gerekli bilgilere sahip olunması lazımdır.

b) Kıyâs kâide ve prensiplerini bilmek: Meselâ, belirli ve özel bir durumu ifade ettiği sabit olan bir nass (ayet-hadis) üzerine kıyas yapılamaz. Hz. Peygamber'in dörtten fazla olan eş sayısına kıyas yapılarak hüküm çıkarılamaması gibi. Çünkü bu müsâade yalnız O'na âittir.

c) Önceki müctehidlerin kıyas metotlarını bilmek. Çünkü bu sayısız hükümlerin açıklanmasına götüren bir yoldur (İsnevî, şerhu Minhâci'l-Usûl, İbn Emir'in Takriri kenarında, Mısır 1316, III, 310).

6) Hükümlerin amaçlarını bilmek: İslâmî hükümlerin amaçları, belli bir nass'ların değil; bütün nass'ların toplamından anlaşılabilir. Böylece, cüz'î bir meseledeki maksadı anlamak, küllî hükümleri ortaya koyan nass'ları anlamaya bağlıdır. İslâmî hükümlerin asıl amacı insanlar için rahmet olmaktır. Âyette "biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" buyurulur (el-Enbiyâ, 21/107). İslâm'da güç ve sıkıntının giderilmesi, zorluğun değil, kolaylığın tercih edilmesi bu rahmetin bir gereğidir.

Şâtibî şöyle der: "İnsan, Allah ve Resulunün amaçlarını bütün meselelerde anlayacak bir dereceye gelirse, o, ilim öğretme, fetvâ verme ve Allah'ın bildirdiği hükümleri açıklamada Peygamber (s.a.s)'in vârisi olma özelliğini kazanmış olur" (Şâtibî; a.g.e, IV, 106).

7) Doğru bir anlayış ve takdir gücüne sahip olmak: Müctehidin gerçek ve doğru fikirleri yanlış olanlardan ayırt etme yeteneğine sahip olması gerekir (Ebû Zehrâ, a.g.e, s. 387, 388).

8) İyi niyetli ve sağlam inanç sahibi olmak:

Bütün büyük müctehidler fıkıhla şöhret yapmazdan önce ihlâs ve takvalarıyla meşhur olmuşlardır. İhlaslı kimse, gerçeği nerede bulursa bulsun kabul eder, taassup göstermez. Büyük imamların hepsi "bizim görüşümüz doğrudur, yanlış da olabilir. Başkalarının görüşü yanlıştır, fakat doğru da olabilir" demişlerdir. Hâlis bir niyet, sahibini dinin özüne nüfuz ettirir ve yalnız hakka yöneltir. İslâm dini, ancak kalbi ihlâsla aydınlanmış olanların idrak edeceği bir dindir.

İtikadı bozuk olan kimse, bid'at ve nefsî arzularının peşine düşer; selîm bir kalb ile âyet ve hadislere yönelemez. Kötü niyet, düşünceyi de kötüleştirir.

İşte İslâm hukukçularının ittifakla müctehidde bulunmasını kabul ettikleri şartlar bunlardır. Bu şartları kendisinde toplayan müctehide "mutlak veya müstakil müctehid" denir.

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre ictihad bölünme (tecezzi) kabul etmez. Nikâh meselelerinde ictihad yapan kimse, ibâdet konularında başkasını taklid edemez. Yine ibadet konularında müctehid olan kimse, alım satım, nikâh ve talak gibi konularda başka bir müctehidi taklid edemez. İctihadla taklid bir kimsede birleşemez. Ancak müctehidin bütün şer'î meseleleri aynı derecede bilmesi mümkün olmayabilir. Birçok müctehid soruları bazı sorulara "bilmiyorum" diye cevap vermiştir. İmam Mâlik'in otuzaltı kadar soruya "bilmiyorum" diye cevap verdiği nakledilir (Ebû Zehrâ, a.g.e, s. 400, 401).

Dayandığı kitap, sünnet ve icmâ delillerinden biri bilinmeksizin bir müctehidin sözünü alıp, bununla amel etmeye "taklid" denir. Fakat deliline bakmak, öğrenmek ve ictihadına katılmak sûretiyle bir müctehidin re'yini benimsemeye ise "ittibâ" adı verilir. eş-Şevkânî (ö. 1250/1832)'ye göre, sahâbe, tabiûn ve etbâü't-tâbiîn içinden ictihad derecesine ulaşamayanlar muayyen bir müctehidi taklid etmiyor. onlardan problemleriyle ilgili delilleri sorup öğrenerek bunlara ittibâ ediyorlardı. Taklit bu nesillerden sonra zuhûr etmiştir (Hayreddin Karaman, İslâm Hukukunda ictihad, Ankara 1975, s. 206). Müslümanlar arasında taklid yerine, ittibâ ruh ve alışkanlığının geliştirilmesi toplumu giderek vahiyle, sünnetle ve icma-ı ümmetle karşı karşıya getirir. Bunun sonucunda vahiy ve sünnet, toplum üzerindeki etkisini gösterir.

İctihadın hükmü gâlip zandır. Yani bir meselenin ictihad ile sabit olan hükmü yanılma ihtiali ile birlikte gâlip zanna dayanır. Bir müctehidin devamlı isabet etmesi gerekmez. Hata etmesi de mümkün ve muhtemeldir. Bu yüzden Ebû Hanîfe, "bu bizim ulaştığımız en iyi sonuçtur. Kim bundan daha iyisine ulaşırsa ona uysun" derdi. imam Şâfiî de; "bir hadis görürseniz ona sarılın ve benim görüşümü duvara çarpın" demiştir (Ebu Zehrâ. a.g.e, s. 388, 389). Mu'tezile'ye göre, l)er müctehid ictihadında isâbet etmiş sayılır. Çünkü hüküm, Allah nezdinde müctehidin ictihadına tabidir. Aksi halde insanlar güç yetiremeyecekleri bir yükümlülükle karşı karşıya gelmiş olur (Ömer Nasuhi Bilmen, lstılahat-ı Fıkhıyye Kâmusu, I, 243).

Müctehidlerin tabakaları:

Fıkıh usulü bilginleri müctehidleri yedi tabakaya ayırırlar. ilk dört tabaka müctehid, diğerleri mukallid derecesindedir.

1) Şerîatte müctehid: Bunlara "mutlak veya müstakil müctehid" de denir. Bunlar hem müstakil usûl ve ictihad metodu ortaya koyan hem de bunlara göre fer'î hükümler çıkaran müctehidlerdir. Sahâbe fakîhleri, Saîd b. el-Müseyyeb ve İbrahim en-Nehaî gibi Tâbiûn fakîhleri, Ca'fer es-Sâdık ve babası Muhammed el-Bakır, Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Evzâî, Leys b. Sa'd, Süfyan es-Sevrî ve diğerleri gibi pek çok müctehid bu tabakaya girer.

2) Müntesip mutlak müctehidler: Bunlar, eksiksiz olarak ictihad ehliyetine sahip, bazan usûl ve fürûda üstadlarına muhalif olmakla birlikte genel olarak bir müstakil müctehidin ictihad usûlünü benimsemiş olan müctehidlerdir. Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, Şâfiîlerden el-Müzenî, Mâlikîlerden Abdurrahman b. Kasım ve İbn Vehb bunlardandır.

3) Mezhepte müctehidler: Bunlar mensup oldukları mezhep imamına muhalefet etmezler. Ancak onun hükme bağlamadığı meseleleri ayni usul ve metodu kullanarak Kitap ve Sünnet delillerinden çıkarırlar. Tahâvî, Kerhî, Serahsî, İsfereyânî ve Şîrâzî bunlar arasında sayılabilir.

4) Tercih yapan müctehidler: Rivayet edilen görüşler arasında tercihlerde bulunan fakihlerdir. Bu tabaka ile önceki tabaka arasındaki fark çok azdır.

5) İstidlâl sahibi müctehidler: Bunlar, görüş ve rivayetleri karşılaştırıp: "Şu görüş rivayet bakımından daha sağlam ve delili yönünden daha kuvvetlidir". "Bu görüş kıyasa daha uygundur" gibi açıklamalar yapmışlardır. Aslında bu üç tabakayı "tahrîc ve tercih yapanlar" diye ikiye ayırmak mümkündür (Ebu Zehrâ, a.g.e, 396, 397).

6) Hâfızlar tabakası: Bunlar taklid derecesinde olup, öncekilerin tercihlerini bilmede huccet sayılırlar. İbn Abidin bunlar hakkında söyle der: "Onlar en sağlam, sağlam ve zayıf, açık rivayet, mezhebin zahir görüşü ve nâdir rivâyet arasında seçme gücüne sahip kimselerdir. el-Kenz, ed-Dürrü'l-Muhtâr, el- Vikâye ve el-Mecma' gibi eserlerin müellifleri bu tabakaya dahildir. Bunlar kitaplarında reddedilmiş veya zayıf rivayetleri nakletmemişlerdir" (Ebû Zehrâ, a.g.e, 397, 398)*

7) Mukallidler tabakası: Bunlar Kitabı anlayabilir, fakat görüş ve rivâyetler arasında tercih yapamazlar ibn Âbidin şöyle der: "Onlar gece odun toplayıcısı gibi ellerine geçen her şeyi bir araya getirmişlerdir. Bunları taklid edenlere yazıklar olsun" (İbn Âbidin, Şerhu Risâleti Resmi'l-Müftî, İstanbul, t.y. >. 5)


Hamdi DÖNDÜREN