https://istanbul-fatih34.tr.gg

GENEL MÜZİK VE İSLAMGENEL MÜZİK VE İSLAM 

FORUM ALACAKARANLIK İSTANBUL 

ALİ CEMİL KIRATLILAR
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Forumda " Müzik Haram'dır " başlıklı
Yazıyı okudum ve bu konuda 
Açıklamak istediğim bazı şeyler var
İhahiyatçı bir Zat-ı Muhteremin  
Forumdaki yazısından,bazı kısa kesitleri özetle alıp 
Sizlere,kendi farklı fikir ve düşüncelerimle birlikte
Yorumlayarak aktarıyorum,okuyunuz
Zat-ı Muhterem,başka bir ilahiyatçıdan alıntı yaparak
Foruma naklettiği yazısında 
Müzik kelimesinin
Yunanlıların büyük putları olan
Zeus'un kızları sayılan
9 heykele verilen ( Müz ) isim olduğunu belirtiyor 
İslamiyetle bir ilgisinin olmadığını 
Bütün dinlerde,müziğin günah olduğunu belirtiyor

Öncelikle biz şunu belirtelim
İslami literatürde müzik kelimesi değil
" Hendese-i Savt İlmi " geçerlidir
Bu ilim dalı ise
Yunan literatüründen alınma
Müz kelimesi ile,izah edilemez
İslami literatürde " Savt " kelimesi geçerlidir 
Ayrıca,tamamen tüm türlerinin
Günah olarak nitelendirildiği musıkinin
İslamiyet'de dahil,bütün dinlerde 
Var olduğu gerçeğini,nasıl günah olarak
İzah edeceksiniz
Günah olan şey,bütün dinlerde yer alabilirmi
Peygamberimiz dönemindede,musıki eğitimi
Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasında kullanıldı
Peygamberimizin etrafında marangoz ve demirci 
Olduğu gibi,şair ve müzisyenlerde vardı
Peygamberimizin şair ve müzisyenleri 
Huzuruna almadığı ve kovduğuna dair
islamiyeti herkese anlatırken
Şair ve müzisyenlere anlatmadığına dair 
Bir hadis-i şerif varmı,hayır yok
Herkes kendi mesleğini yine icra etti
Sadece,islamın ilkelerine göre şekiller değişti
Musıki raks türünden,ilahi bestelerine odaklandı

Zat-ı Muhterem yazısında 
Aletsiz çalgısız şekilde
Belli kalıplar içinde,icra edilen insan sesine 
Teganni ( Sima ) denildiğini
Alet ve çalgı ile birlikte icra edilmesine gına ( Müzik )
Denildiğini ve ilk teganni ile gına edenin 
Şeytan olduğunu belirtiyor

Bizde diyoruzki
İnsan sesi ile yapılan müzik ile
Çalgı ie yapılan müzik arasında ne fark vardır
Tümü aynı ölçü,usül ve ses donelerini barındırır
İnsanın çıkardığı Do-Re notası ile
Enstrümandan çıkan Do-Re notası aynı muhtevadır
Ayrıca doğadaki,yada enstrümandaki seslerin
Kaynağı yine Rabbimizin oluşturduğu
Tabiatın fizik kanunlarıdır
İnsanların bu kanunları oluşturmaya
Cüzzi iradesi yeterli değildir
Doğadaki mevcut seslerin,yaratıcısı insan değildir
Herşey yoktan var eden Allahın eseridir

Zat-ı Muhterem
Tasavvuf müziği diye,bir müziğin olmadığını
Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin
Asla dönmediğini ( Sema ) 
Ney ve Ud gibi çalgıları çalmadığını ifade ediyor

Bizde diyoruzki  
Bunun içinmi,hafızlar ve müezzinler
Mevlevi dergahlarında,musıki eğitimi alıyorlardı
Sürekli,haram ve günah icra edilen
Mevlevi dergahlarına,hafız ve müezzinler 
Eğitim almaya gönderilebilirmiydi

Zat-ı Muhterem
Kilise müziği diye bir müziğin 
Hristiyanlıkta ve Hz.İsa a.s döneminde olmadığını
Belirtiyor

Bizde diyoruzki,musıki insanlık tarihi ile birlikte
başladı
Her asırda ve her yerde vardı
ve bundan sonrada var olmaya devam edecektir
Hristyanlık veya Müslümanlık diye
Musıki açısından,bir ayrım noktası hiç olmadı 
Musıki her inanç sisteminde vardır ve var olacaktır 

Muhterem Zat 
Vezinli şiirlerin,belli ezgilerle
Çıplak ses ile söylenmesinin,haram olmadığını
Çalgı aletleri ile söylenmesinin,haram olduğunu belirtiyor
İlahilerin,çalgısız olarak,insan sesiyle söylenmesinin
Haram olmadığını 
İlahilerin,Allah-u Teala'yı ve Peygamberimizi övdüğünü
Bunun bir ibadet olduğunu belirtiyor
Ancak,çalgı aletleriyle
İlahi söylenmesinin,haram olduğunu belirtiyor

Bizde diyoruzki
İlahi,kaside,tekbir gibi doneler
Dini ve tasavvufi musıki içinde yer alan 
Form çeşitlerindendir
İlahileri veya herhangi bir musıkiyi
Okuyacak insanların ses eğitimleride
Kademeli olarak,çalgı sesi ile birlikte veriliyor
" Hendese-i Savt " ilminde
İnsan sesi helal,çalgı sesi haram diye bir kural yoktur
Sağlıklı bir ses yani şan eğitimi alınması için
Enstrüman sesinin dinlenilmeside tavsiye edilir
Bu yeni bir şey değil,yüzyıllardır böyle
Çalgı haram denilir ve enstrüman sesinin
Dinlenilmesine izin verilmezse
Sağlıklı bir ses ve şan eğitimi nasıl verilecek
Rüzgar ve kuş sesi ilemi
Osmanlı döneminde veya günümüzde
Ve dünyada bunun eğitimi bu şekildedir
Hiç bir enstrüman sesi duymamış birine
Ses yani Şan eğitimi kolay verilebilirmi
Enstrüman sesini yasaklayarak
Sağlıklı bir ses ve şan eğitimi verilebilirmi
Enstrüman sesi olmadan,insan sesinin
Aynı notaları ihtiva etmesinin kontrolü 
Sağlıklı olarak yapılabilirmi   

Şeyhülislam Ahmet ibni Kemal ( r.a ) Paşa 
Hazretlerinin
Peygamberimizin hadislerini içeren " Hadis-i Erbain " isimli
Eserin içinde 39. Hadis-i şerifte 
Peygamberimizin,mizmarları kırmak
Ve hınzırları öldürmek için
Geldiğini ve mizmarlar diye bahsedilenin 
Tüm çalgı aletleri olduğunu belirtiyor
Yine bir hadis-i şerifte 
Kuran-ı Kerim'in Arap şivesiyle
Ve sesiyle okunması gerektiğini
Şarkı gibi okunmaması gerektiğini belirtiyor

Bizde diyoruzki
Çalgı aletleri haram ise
Peygamberimizin Medinede kurduğu
Davul,def gibi musıki aletleriyle
İslami marş ve ezgileri çalan
Bandonun,Mekke'nin fethiyle birlikte
Mekke'ye girerken
Çalgı aletleri kumamı gömüldü,hayır
Çalmaya devam ettiler 

Kuran-ı kerim'i güzel okumak için kullanılan
Tecvid'in ve usüllerin
Ezan okunurken kullanılan,makam gibi unsurların
Veya vezinli şiirlerin,belirli kalıplarla okunması için
Gerekli olan ses ile ilgili tüm donelerin ve ölçülerin 
Fonetik,diksiyon ve musiki gibi,mevzuların tümünün toplamı
" Hendese-i Savt " ilminin konusudur
Musıki haram diyerek 
" Hendese-i Savt " ilminin anlaşılmasını
Ve gelişmesini durdurarak
Ölçüsüz şiir,tecvid'siz ve usulsüz Kuran-ı Kerim
Makamsız ezan ve dizilere aykırı ilahilerin okunmasına 
Zemin hazırlamış olursunuz 
Asıl o zaman Kuran-ı Kerim'in usulsüz okunmasının
Şarkıya dönüşmesinin önünü alamazsınız
Kuran-ı Kerim okuma usul ve kaidelerinin
Verildiği eğitimde 
Yine " Hendese-i Savt " ilminin konusudur
Bu ilmi reddederek,Kuran-ı kerim'in
Düzgün okunması için eğitim veremezsiniz

Herhangi bir Konservatuvara giderek
Şan ve saz eğitimi nasıl veriliyor,görürseniz
" Hendese-i Savt " ilmini biraz araştırarak
Teoloji ilmini inceleyerek 
Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifleri'de
Metodoloji ilmiyle karşılaştırarak,yorumlarsanız
Daha isabetli sonuçlar ve hükümler
Elde etmiş olursunuz
Böyle yaptığınız takdirde 
Haram olarak,direkt nitelendirdiğiniz
Muski ile ilgili,bir çok mevhum'un
Gerçek yapısınıda çözmüş olursunuz
Dolayısıyla " Tasavvuf müziği diye,bir şey yoktur "
Yada " Müzik ve çalgı kesinlikle haramdır "
Tezinizinde,araştırılmadan incelenmeden
Alel acele verilmiş bir karar olduğunu,fark edersiniz

Zat-ı Muhterem,yazısının sonunda ise
İslamiyet'te,düğünlerde davul ve def çalınmasına
Savaşlarda,bando ve mehter çalınmasına izin verilmiştir 
Açıklamasını yapıyor
Dolayısıyla,çalgı aletlerinin haramlığı düsturunu
Davul,def gibi çalgı aletlerinin çalınmasının
Haram olmadığını belirterek,kendisi yok etmiş oluyor
Çalgı aletlerinin tümü,seslerin havadaki titreşimi
Yani fiziksel kurallara göre ses üretiyor
Bu telli,telsiz,vurmalı gibi bütün çalgılarda aynı
Bütün çalgılarda imalat sistemi ve çeşitleri  
Tenör-Bariton-Bas ve Soprano-LowAlto-Kontralto
Ses genliği sistemine göre oluşuyor
Bu ses sistemide,Allah'ın insan bünyesine
Akciğer,diyafram,gırtlak ve teller gibi materyallerle 
Monte ettiği ses genliği sisteminin 
Enstrümanların yapım teknolojilerine 
Aktarılmasıyla oluyor
Yani temelde tüm aletlerin ses genliklerinin
Asıl mimarı,insan değil Allah'tır 

Yüzyıllardır,hristiyan veya müslüman fark etmeksizin
Telli veya telsiz tüm enstrümanların
Herkes tarafından,kullanılıyor olması 
Ve kullanımının insanlık tarihiyle birlikte başlayıp
İnsanlık tarihiyle birlikte,bitecek olması yüzünden
Telsiz alet helaldir,telli çalgı haramdır
Gibi tartışmaların,yersiz ve gereksiz 
Ve kimseye bir faydasının olmayacağı
Artık kabul edilmesi gereken bir gerçektir

Bence,Musıki veya çalgı haramdır gibi
Boş mevzularla meşgul olmak yerine
İnsanlık için çalışmak,daha hayırlıdır 
Batılılar,çalışarak ve üreterek
Bilim ve teknoloji ile 
Dünyaya hükmederken
Müslümanların boş laflarla,meşgul olmaları 
Çalışmayıp üretmeyip,fetva vermekle 
Zaman geçirmeleri 
İnsanlık ve islam için,çok büyük bir ayıptır

Musıki haramdır demek yerine
Message isimli,Hz.Muhammed Efendimizin
Hayatını konu alan,Amerikan yapımı sinemanın
Bestelerini ve müziklerini 
Müslümanlar daha güzel yapmalıydı

Bu konu ile ilgili,dikkatimi çeken   
The New-York Conservatory for Dramatic Arts mezunu olan
New Orleans İslamic Radio isimli
İnternet radyosunda,islami müzik yayınları yapan
Aynı zamanda,Houston'da özel bir klinikte
Müzik ile hastaları,tedavi etmek üzere,eğitim alan 
Müslüman Amerikalı müzisyen,Dick Jeffray Harrison 
Curtis Institute of Music okulunun
Müslüman öğrencilerinin çıkardığı
İslamic fon Music isimli dergide
İslam And Music başlıklı
Yazısından özetle,bazı yerleri aktarayım

Dick Harrison yazısında
Allah tarafından,insanların müzikal sesleri
Çıkarabilmesi için,akciğerler,diyafram,gırtlak ve teller gibi
Materyallerle tamamlanan,bir ses sistemiyle birlikte  
Mucizevi olarak yaratıldığını
Bu sistemin,bu şekilde
Çok kapsamlı özelikleriyle ve oktavsal nitelikte 
İnsan dışında,hiç bir canlıda bulunmadığını,belirtiyor
 
Bu sesleri ve farklı türde sesleri
İnsanın duyabilmesi içinde 
Örs,çekiç.üzengi gibi materyallerle oluşturulan 
Kulak denilen,duyu sistemi ile birlikte,yaratıldığını
Bunun sebeplerinden birininde
İnsan'ın,Allah tarafından,müzikal sesleri
En ince detayına kadar dinleyebilmesi ve algılayabilmesi için 
Böyle mucizevi bir duyu sistemi ile birlikte,yaratıldığını belirtiyor

Hz.Adem a.s ile
Peygamberimiz Hz.Muhammed sav Efendimizde dahil 
Bütün peygamberlerin ve tüm yaratılmış insanların
Müzikal sesleri duymaları ve dinlemeleri için
Aynı fıtrat üzere yaratıldığını,belirtiyor 
 
" Ben,hiç bir müzik türünü dinlemem,kesinlikle haramdır "
Diye direten birine,öncelikle,musikinin haramlığının
Yer,zaman,amaç ve müzik türüne ve içeriğine göre
Değiştiğinin açıklanması gerektiğini,belirtiyor 

Allahın yaratılış sıfatına göre
" İnsanın ruhu ve bedeni
Allah tarafından,herhangi bir müzik türünü 
dinlemek üzere yaratıldı,bu bir bilimsel tesbittir "
ibaresine göre
" Ben hiç bir müzik türünü 
dinlemem "ifadesinin,bir insanda oluşmasının
Allahın yaratılış sıfatına 
aykırı
Bir durum olduğunun bilinmesi
Bunun nedenlerinin,araştırılması 
Duyma bozukluğundan oluşan,bir rahatsızlık varsa  
Öncelikle,Odyometri testine tabi tutulması
Eğer,duyma bozukluğu yoksa
Ve müzikal sesler,gerçekten algılanamıyorsa
Bu kişinin,bir EarSound kliniğinde,tedavi altına alınması gerektiğini,belirtiyor
 
Eğer,bu durum düzelmiyorsa
" Ben,hiç bir müzik türünü dinlemem " hezeyanı
Mütemadiyen devam ediyorsa
Ruh ve beden yapısı,normal ve sağlıklı insanlarda
Bu tür hezeyanların bulunmasının
Mümkün olmadığı,bilimsel bir gerçek olduğundan
Bunun,bir takıntı ve saplantı haline getirildiği
Psikolojik bir problem ve bunalımdan kaynaklandığı  
Herhangi bir psikiyatri kliniğinde
Tedavi altına alınması gerektiğini,belirtiyor

Dick Harrison,Houston'daki özel klinikte
Bu şekilde bir veya iki hastaya denk geldiğini
Kuran-ı Kerim okuyarak,gitar ile ilahileri seslendirerek
Ve bunun gibi,farklı tedavi şekilleri deneyip
Hastaları tedavi ederek,taburcu ettiklerini belirtiyor

Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde 
" Musiki kesinlikle haramdır "
Veya " Bütün müzik türlerini dinlemek haramdır " şeklinde 
Bir açıklama olmadığı halde
Bazı ilahiyatçıların,bu tür söylemleri,gündeme taşımalarındaki
Asıl amacın ne olduğunuda,anlayamadığını belirtiyor
Bu şekilde davranmalarının
İnsanlığa,islam'a ve müslümanlara 
Bir faydasının olamayacağını belirtiyor


Yine bu konuyla ilgili,akademisyenlerin görüşlerini 
Aşağıya aktardım okuyunuz

Selçuk Ünversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. SAFFET KÖSE

Müzik mutlak olarak helal veya haram değildir.
Bu, müziğin sözlerine göre,söyleyene göre değişen bir durum arz eder. Eğer müziğin konusu,İslam’a aykırı bir şey taşımıyorsa,herhangi bir enstrüman ile söylenmiş olması,onun haram olduğu anlamına gelmez.
Bu tasavvuf müziği içinde geçerlidir
Türk sanat müziği içinde geçerlidir,Türk halk müziği içinde geçerlidir. Bunlar uydurma değildir. Bunların bir kültürü vardır, bunları ortaya çıkaran bir ortam, bir amaç vardır. Güzel ses fıtri bir şeydir.
Müzik,seslerin ahenkli şekilde bir araya getirilmesinden ibarettir.
Çalgı haramdır, tasavvuf uydurmadır vs gibi şeylerin
Söylenmesinin nedeni ise,bazı kitaplarda, bazı hadislerde
Bu konuda yazılanlardır
Ama bu kitapların metodolojk açıdan incelenmesi gereklidir.
Hz. Ömer’e “Şu adam türkü söylüyor” demişler
Hz. Ömer “ Türkü söylemesinde ne yapsın” demiş.
Hz. Ayşe’nin bir tef'i varmış ve insanlar o tef 'i düğünlerde bayramlarda Kendisinden ödünç alır, çalarlarmış.
Hz. Peygamber diyor ki  " Nikâhla zinayı ayıran musiki ve eğlencedir " Bununla ilgili hadis-i şerif var.
Müzik,çalgı haramdır denemez. Allah yarattıysa onun kullanılacağı bir yer mutlaka vardır. Bu resim için de geçerlidir. Resim de müzik de geleneğimizde olan fıtri bir şeydir. İnsanların buna ihtiyacı vardır.

İslami Yazar ve Araştırmacı İSMAİL NACAR
 
‘ Çalgı haram’ ifadesi Kuran’da yok, bilimsel bir açıklama değildir’ 
Bu konu ile ilgili Kuran’da herhangi bir yasak yok.
Bize gelen Peygamberin hadislerinde ve sünnetlerinde de böyle bir yasak yok. Bu sonraki yıllarda bazı sufilerin icraatlarıdır. Müzik insanın fıtratında, doğasında olan bir şeydir, çalgı da o insanın doğasındaki duyguların icat ettiği aletlerdir. Meseleye İslam açısından baktığınız zaman o ifadeler doğru değildir. Maalesef bazı ilahiyatçılar bu yanlışlara alet oluyorlar. Son zamanlarda mevcut atmosfer de göz önüne alarak, tarikatlar her yerde çok egemen. Her konuda belli odakları memnun etmek için bazı ilahiyatçılardan bu tip ifadeler çıkıyor. Türkiye’nin önündeki en büyük tehlikelerden biri budur. İslam kaynaklarında böyle bir ifade yoktur. Böyle açıklamalar yapmak için Kuran bileceksiniz, usul bileceksiniz, fıkıh bileceksiniz, sünnetin yöntemini bileceksiniz. Bunun bilimsel ve ilmi hiçbir yanı yok, üstelik ciddi âlimlerin böyle bir ifadesi yok.Ankara Ünversitesi İlahiyat Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. BEYZA BİLGİN

Musıki,çalgı, tasavvuf müziği hep vardır, olacaktır. İlahiyat fakültelerinde musıki bölümlerimiz var. Bu bölümler de mi haram
Çalgıyla söylenen ilahilerimiz var, bunlar da mı haram
( Musıkinin veya çalgının,haram olduğu görüşü )
Bazılarının kendi 
görüşüdür, genellenemez, İslam’da böyledir
( Musıki ) haramdır denemez. Çünkü değil.

Üstteki Beyza Bilgin'in yazısı dışında
Bu konuda farklı bir yorum ise
Musıkinin helal ve haram yönlerinin olduğu
Gerçeğidir


İlahiyatçı Yazar ALİ RIZA DEMİRCAN

‘Alkole, kadınlı erkekli dansa ve sekse yönlendiren müzik haram'dır ’ 
Değinilen ölçüler ışığında muskinin haram olarak vasfedilebilecek çeşitlerini şöylece özetleyebiliriz. Güftesinde İslam ilahiyatına aykırılık bulunan musıki eserlerinin icrası ve onaylanarak dinlenilmesi haramdır, yasaktır. Aslında bu tür nesir ve manzum eserlerin tasvip edilerek okunması ve dinlenilmesi de haramdır. Kurân-ı Kerim’in, İslâmın iman sistemini örgüleyen ilgili âyetleri bu yasağın delilleri olarak görülebilirse de, Peygamberimiz yasaklığa tam bir açıklık getirmektedir. İçki ve zina gibi haram fiillere yönlendiren veya cinsellik öğelerini sağ duyunun çirkinlik olarak niteleyebileceği şekilde kullanan güftelerin omurgasını oluşturduğu musıki eserleri de haramdır. Beraberinde alkollü içkiler alınan veya kadın erkek karmaşıklığı içinde bedensel temasları içeren oyunlar oynanan musıki de haramdır. Çünkü burada haramlığı açık olan şeylere musıki yoluyla onay, katılım ve de yardımlaşma vardır. Cinsel duyguları kamçılayan giysiler içinde ve rakslar eşliğinde kadın icracılar tarafından sunulan musıki de hiç şüphesiz haramdır. Çünkü İslam, Kuran diliyle kadın sesinin cinsel mesajlar verecek şekilde cezbedecek kılınmasını, Peygamber eşlerinin şahsında bütün Müslüman kadınlara yasaklamaktadır.

Üstteki Ali Rıza Demircan'ın
yazısından çıkan mana bize göre şöyledir : 
Haram kabul edilen şeylere bulaşan
Musıki haramdır,her tür musıki bu gruba girmez
Helal olan musıki çeşitleride vardır 

Marmara Ünversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. BAYRAKTAR BAYRAKLI

 “Çalgı haramdır’’ demek yanlıştır, önemli olan çalgıyı ne için kullandığındır.
Çalgıyı hangi nedenle, hangi eğlence türünde kullanıyorsun mesele odur yoksa çalgının kendisi haram olmaz. Çalgının ne için kullanıldığı tıpkı tabancanın, bıçağın ne için kullanıldığının önemli olmasına benzer bir özellik taşır. 


https://www.haberturk.com/polemik/haber/624942-muzik-haram-polemigi

https://www.vidivodo.com/huzura-dogru-muzik-haramdir

Konumuza farklı bir başlık ile devam ediyoruz 


KADIN SESİ  VE MUSIKİ 

FORUM ALACAKARANLIK İSTANBUL 

ALİ CEMİL KIRATLILAR 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kadın sesinin haram olduğuna dair 
Veya Kadın'ın musıki icrasının
Haram olduğuna dair 
Kuran-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde
" Kesnlikle kadın sesi haramdır
Kadın sesi ile musıki,kesinlikle haramdır  "
Bağlamında 
Bir done mevcut değildir
Kadın sesini musıki ile kullanabilirmi
Bu konuda hadis-i şerifte geçen bir konu vardır

Mina günlerinde ( Kurban bayramı ) iki cariye
Hz. Âişe’nin yanında def çalıp şarkı söylerken
Hz. Ebû Bekir kızını ziyarete geldi.
Bu esnada Rasûlüllah elbisesine bürünmüş bir halde bulunuyordu.
Hz. Ebû Bekir şarkı söyleyen iki cariyeyi azarladı.
Rasûlüllah başını açarak şöyle buyurdu :
“ Ey Ebû Bekir Onları bırak bayram günleridir.” 
30 Hadisin başka bir varyantı şöyledir :
Ensârdan iki cariye
Hz. Âişe’nin yanında Ensâr’ın Buâs günü
söylediği şarkıları söylerken
Hz. Ebû Bekir, kızını ziyarete geldi.
Hz. Âişe: ‘‘ O ikisinin şarkıcı olmadığını ” belirtti.
Hz. Ebû Bekir Rasûlüllah’ın evinde olup bitenleri görünce
“ Rasûlüllah’ın yanında şeytan mizmârı ” diye çıkıştı.
Bunun üzerine Rasûlüllah: “ Ey Ebû Bekir
Her toplumun bir bayramı var, bu da bizim bayramımızdır ”
buyurdu. 


Buradan anlıyoruzki,bazı özel günlerde
Kadın musıki ile meşgul olabilir
Ve hadis-i şeriften anladığımız
Kadın sesi ile musıki haram değildir
Genel olarak musıkinin haram veya helal oluşu 
Yer,zaman,amaç ve müzik türüne
Ve içeriğine göre,değişir
Allah için,islam için hazırlanmış herşey mübahtır
Ve elbette bu tür icra edilmiş musıkide,mübahtır
Ahlak ve dini kurallara aykırı,hususlar içermeyen
Dini türde olmayan,farklı türlerde musıki'de
Bu kategoridedir
İcra edilen yerin durumu,göz önüne alınırsa
Ahlaksızlık içeren,içki ve fuhuşa yönlendiren
Bu ortamda icra edilen,musıki ise
Kadın veya erkek,fark etmeksizin haramdır
Kadın sesi,ortada kadın olmadanda
Günümüzdeki ses teknolojisi kapsamında
Erkek sesinden'de elde edilebiliyor
Fakat,kadın sesinin kesinlikle haram olduğuna
Dair bir done olmadığı için
Kadın sesinin kullanıldığı musıki tarzı
Ahlak ve islami şartlara uygunsa
Erkekler tarafındanda 
Şehveti duygular ön plana çıkmamak şartıyla
Dinlenilebilir

Burada kadının görüntüsü önemli hale geliyor 
Dolayısıyla,kadının giysi ve tesettürü
Ön plana çıkıyor,bu giysi ve tesettür
Ahlak ve islami şartlara uygunsa
Bundada,haram olarak nitelendirilebilecek
Bir husus yoktur

Kadın ve musıki,bazı müslümanlarca
Zevk ve eğlence aracı hükmündedir
Bu islamiyetin öngördüğü,bir yaklaşım değildir
Kadın bir zevk ve eğlence aracı değildir
Musıki " Hendese-i Savt " ilmi olarak açıklanır
Bu bağlamda,islami literatürde
Musıki bir zevk ve eğlence aracı değildir  
Elbette,kadın ve musıkiyi
Nefsi duyguları körükleyen 
Zevk ve eğlence aracı haline getirirseniz,haramdır
Ancak,bu şekil islamiyetin öngördüğü şekil değil
Bazı müslümanların ahlaksızlığıdırBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol