https://istanbul-fatih34.tr.gg

TÜRK MODELLERİ VE ELAZIĞ 

IRKÇILIĞIN İSLÂM DİNİNDE YERİ YOKTUR

" Siyahın beyaza
Beyazın siyaha karşı
Bir üstünlüğü yoktur
Ütstünlük ancak takvadadır "
Hz.Muhammed sav

Milliyetçilik 19.. Yüzyılda
Irkçı Emperyalistler tarafından

Üretilmiş bir akımdır
Bu akım ile Osmanlı devletindeki
Türk  Arap ve diğer uluslar
Birbirleriyle düşman edilerek
Osmanlı Devleti'nin yıkılması sağlanmıştır
Aziz Türk milletine ırkçılığı bulaştıran 
Kabalacı Siyonist Yahudilerdir
Türkiye'de Türkçülük adı altında
Faaliyet gösteren Munis Tekinalp isimli kişi
Bir Yahudidir
Aziz Türk milleti tarihi boyunca 
Hiç bir zaman ırkçı olmamıştır
Türkleri Turancılık adıyla bir araya toplamak
Irk temelli olarak asla mümkün değildir
Dini inançları farklı olan Türkler
Asla ırk temeline dayanarak bir araya gelemezler
Karamanoğulları  içinde egemen olan dini inanç
İslamiyetin öğelerinden farklı olduğu için
Osmanoğulları ile çatışmaları devam etmiştir
Ve ikiside Türk'tür fakat ırk temelli birliktelikler
Türk uluslarının ruhunda olmadığı için
Çatışmalar devam etmiştir 
Siyonistierin Türkçülük Turancılık gibi akımlarla
Türk uluslarını  meşgul etmelerinin sebebi
Türklerin ırkçılıkla bir araya gelemeyip
Irkçılık temelli nefret ve şiddet ile
Birbirleriyle savaşarak  
Yok olmalarını sağlamaktır
Miliyetçi Hareket Pertisi
Buna engel olacak tek siyasi hareketttir

ISLAMGREEN34 NEW WORLD

.

TÜRK MODELLERİ VE ELAZIĞ

FORUM ALATURKAİSLAM İSTANBUL

CEVDET MURAT SALİHOĞLU

Forumda Elazığ depremind en sonra
Yazılan ve yorumlana n bazı konulara ilişkin
Ayrıca Siyonizmi n hazırladığı,plan ve proje gereği
Türkiye Cumhuriye ti Devletini hedef alan,bir darbede
GüneyDoğudaki Kürt kökenli aşiretlerinde kullanılmak
İstenmesiyle,gündeme gelen
Forumda yazılan ve yorumlana n konulara ilişkin
Bir yorumda biz paylaşmak istiyoruz

Özellikle belirteli mki
Elazığ depremind en sonra
Bazı kesimlerc e yazılan yorumlard a
Depremin akabinde
Google arama motorunda en çok aranan
" Elazığ Kürt'mü " şeklinde
Bir soru paylaşımı yapılmıştır,denmektedir
Bizde diyoruzki
Böyle bir soru paylaşımı yapanlar
Türkiye'yi ve doğuyu
Türk-İslam kültürünü ve tarihini
Bilmiyorl armı
Yoksa,bilerek bu soruyu gündeme taşıyarak
Siyonizmi n plan ve projeleri ni
Uygulamay a çalışan,yurt dışı kaynaklı bir oluşumun
İçinde görev alanlara,destek olduklarının farkında değillermi
Ve bu oluşumun içindekiler,hangi Türk modelinde ndir
Türk Modeli deyince
Örneğin,Hazerist Türkler
EthnoFait h Türkler,Protez Türkler gibi
Bir çok Türk modelleri vardır
Kısaca bunları açıklayalım
Hazerist Türkler deyince
Kökeni Anadolu Türkleri olmayan,Hazar bölgesinde kalan
Musevi oldukları için,Yahudilerle akrabalık kurarak
Yahudileşmiş Türklerdir
Anadolu Beylikler döneminde bu Türkler
Genel olarak Candaroğulları ve Karamanoğulları içinde
Kalıntıları bulunan Türklerdir
EthnoFait h Türkler ise ırk ve Din ( İslam ) olarak Türk olanlardır
Protez Türkler ise,Türk-İslam kültürüne sahip olmayan
Kökeni Türk olmayan,Yahudi ve musevi olan
Ancak,toplumda kendileri ni Türk veya müslüman olarak gösteren Türklerdir
Bunun dışındada Anadolu Türkleri vardır ve Müslümandır
Anadolu Türkleri,Osmanlı olarak karşımıza çıkar
Irk olarak farklı ırklarla evlilikle r olsada
Türk-İslam kültürü içinde kalan Türklerdir
Günümüzde Paganist Türk
Şamanist Türk,Ateist Türk gibi Türk modelleri yazılsada
Safkan Türk modeli,Orta-Asyada ve geçmişte kaldığından
Anadoluda bu bazda Türk modelleri,gerçekte yoktur
Kendini Anadolu Türk modeli dışında görenlerin
Tevessül ettiği Türk modelleri dir
Şimdi biz diyoruzki
Google arama motoruna
" Elazığ Kürt'mü " şeklinde
Soru sormak yerine
Kürt modelleri şeklinde bir soru yöneltip
Selahaddi n Eyyubi gibi bir devlet adamı ve ordu komutanı
Veya Osmanlı Hamidiye alaylarında
Bu vatan ve din için çarpışan bir Müslüman Kürt modelimi
Yoksa Siyonist Yahudiler in
Önce kayıp olduğuna inanıp
Sonra araştırmalar neticesi
Bir Yahudi kabilesi
Ve bir Yahudi boyu olarak kabul ettikleri,Kürt modelimi
Eğer bazı çevreler
Deprem ile felakete uğrayan
Yaralarını sarmaya çalışan
Elazığlılar için
Çanakkalede Osmanlı Ordusu içinde
Bu devleti vatanı bayrağı dini için çarpışarak
Şehit olan Elazığlılar için
" Hepimiz Hrant Dink ve hepimiz Ermeniyiz " Dedikleri gibi
Bizde " Hepimiz Kürt,hepimiz Elazığlıyız " diyemiyor larsa
Hiç bir şey demesinle r,sussunlar
Protez Türklerin oyununa gelip
Bu vatana ihanet etmesinle r diyoruz


TÜRK MODELLERİ VE ELAZIĞ

FORUM ALATURKAİSLAM İSTANBUL

CEVDET MURAT SALİHOĞLU
ANTROPOLOJİK TÜRK ÇEŞİTLERİ

FORUM ALATURKAİSLAM  İSTANBUL 

HALİT YILMAZ ŞAHİNLER


Forumda Elazığ Depremi dolayısıyla
Elazığ'lı kardeşlerimizin üzerinden
Bazı kişilerce " Elazığ Kürt'mü " sorusuyla başlayan
Ancak,aziz Türk milletinin evlatları tarafından
Üzeri kapatılarak,buna meydan verilmeyen
Gereksiz ve anlamsız bir
Kürt-Türk tartışması çabasına ilişkin
Tepkisini ileri süren ve bu tartışmaları 
Forumda " 
Google arama motoruna
" Elazığ Kürt'mü " şeklinde
Soru sormak yerine
Kürt modelleri şeklinde bir soru yöneltip
Selahaddi n Eyyubi gibi bir devlet adamı ve ordu komutanı
Veya Osmanlı Hamidiye alaylarında
Bu vatan ve din için çarpışan bir Müslüman Kürt modelimi
Yoksa Siyonist Yahudiler in
Önce kayıp olduğuna inanıp
Sonra araştırmalar neticesi
Bir Yahudi kabilesi
Ve bir Yahudi boyu olarak kabul ettikleri,Kürt modelimi
Eğer bazı çevreler
Deprem ile felakete uğrayan
Yaralarını sarmaya çalışan
Elazığlılar için
Çanakkalede Osmanlı Ordusu içinde
Bu devleti vatanı bayrağı dini için çarpışarak
Şehit olan Elazığlılar için
" Hepimiz Hrant Dink ve hepimiz Ermeniyiz " Dedikleri gibi
Bizde " Hepimiz Kürt,hepimiz Elazığlıyız " diyemiyor larsa
Hiç bir şey demesinle r,sussunlar
Protez Türklerin oyununa gelip
Bu vatana ihanet etmesinle r diyoruz " diyerek noktalayan

Forum yazarı Cevdet Murat Salihoğlu'nun
Türk Modelleri başlığıyla,öne çıkan sınıflandırmanın
Eksik kalan yanlarını
Tamamlamak üzere,bu yazıyı kaleme aldık

Cevdet Murat Salihoğlu yazısında 
Türk Modelleri ile ilgili,şunları yazıyor
" Türk Modeli deyince
Örneğin,Hazerist Türkler
EthnoFait h Türkler,Protez Türkler gibi
Bir çok Türk modelleri vardır
Kısaca bunları açıklayalım
Hazerist Türkler deyince
Kökeni Anadolu Türkleri olmayan,Hazar bölgesinde kalan
Musevi oldukları için,Yahudilerle akrabalık kurarak
Yahudileşmiş Türklerdir
Anadolu Beylikler döneminde bu Türkler
Genel olarak Candaroğulları ve Karamanoğulları içinde
Kalıntıları bulunan Türklerdir
EthnoFait h Türkler ise ırk ve Din ( İslam ) olarak Türk olanlardır
Protez Türkler ise,Türk-İslam kültürüne sahip olmayan
Kökeni Türk olmayan,Yahudi ve musevi olan
Ancak,toplumda kendileri ni
Türk veya müslüman olarak gösteren Türklerdir
Bunun dışındada Anadolu Türkleri vardır ve Müslümandır
Anadolu Türkleri,Osmanlı olarak karşımıza çıkar
Irk olarak farklı ırklarla evlilikle r olsada
Türk-İslam kültürü içinde kalan Türklerdir
Günümüzde Paganist Türk
Şamanist Türk,Ateist Türk gibi Türk modelleri yazılsada
Safkan Türk modeli,Orta-Asyada ve geçmişte kaldığından
Anadoluda bu bazda Türk modelleri,gerçekte yoktur
Kendini Anadolu Türk modeli dışında görenlerin
Tevessül ettiği Türk modelleri dir " demektedir

Yukarıdaki yazı,gayet doğru ifadelerle hazırlanmıştır
Bazı eksik kısımları tamamlayalım İnşallah
Macaristan Elte Üniversitesi,Türkoloji bölümü mezunu olan  
Zoltan Marci Rajmund isimli yazarın
Nograd şehrinde yayınlanan
Vilag Varos Es Kultura isimli yerel bir dergideki 
Macarca " Fajta Törtelenem Es Törökök " başlıklı
Yani,Tarih ve Türklerin Çeşitleri başlklı yazısındaki
Seçilen pasajlardan çevrilen,bazı satırların özetini aktaralım

Zoltan Rajmund yazısında
Türklerin çeşitleriyle ilgili 
Murat Salihoğlu'nun ifadelerine benzer ifadeler mevcut
Rajmund'un çeşitlemeleri arasından
Bu ifadelere benzeyen bir listeyi aşağıya alalım

EthnoFaith Turks  : Orta-Asya orjinli
Irk ve Din ( İslam ) olarak Safkan Türklerdir 


Paganist-Shamanistis Turks : Orta-Asya Orjinli
Müslüman olmayan Türklerdir
Bulundukları bölgedeki,Budist inancına sahip farklı milletlerle 
Veya Çinlilerle evlilik yapanlar,ırk olarak safkan değillerdir 
 
Gagauzia Christian Turks : Orta-Asya Orjinli,Hristiyan Türklerdir
Hristiyan olan ve Türk olmayan farklı milletlerle,evlendikleri için
Irk olarak Safkan olmayan Türklerdir

Hazerist Turks : Musevi oldukları için
Her farklı millet'den yahudilerle
Evlendikleri için
Zaman içinde Yahudileşmiş Türklerdir,safkan değillerdir
Anadoluda,Karamanoğulları Beyliği içinde
Kalıntıları mevcuttur

Orthodox Turks : Anadoluda
Konya-Karaman bölgesinde ve farklı bölgelerde olan 
Türklerin bir kısmı, Orthodox Türklere örnektir
Hristiyan olan ve Türk olmayan farklı milletlerle,evlendikleri için
Irk olarak Safkan olmayan Türklerdir

Anatolian Turks : EthnoFaith Türklerin devamı olarak
Türk-İslam Kültürüne sahip olan
Daha sonra " Ottoman Mosaic Turks " olarak adlandırılan
Türle devam eden
Osmanlı Türkleri olarak karşımıza çıkan
Çeşitli milletlerle evlilikler olsada
Türk-İslam kültüründen vaz geçmeyen
Müslüman Türklerdir

Sebataist Turks : Aslı Yahudi olup
Yahudi olduğunu inkar etmeyen 
Selanik orjinli,Sefarad-Eşkenaz Yahudilerinin
Bir kolu olduğu bilinen Türklerdir
Safkan Türk değillerdir
Bazıları Sebatasit olduklarını inkar ederler,Türk'üz derler 

Prosthesis Turks : Aslı yahudi veya Ermeni olup
Yahudi veya Ermeni olduğunu gizleyen Türklerdir
Yahudi olanları genellikle Selanik Orjinlidir
Ve ırk olarakta,din olarakta Türk değillerdir
Türk olarak bilinen,kendini Türk olarak tanıtan
Türk olnayan Türklerdir
Kripto Yahudilerin,bir kısmı,Sefarad-Eşkenaz yahudilerin devamıdır
Önce Osmanlı çatısı altında,Osmanlı kabul edilen
Osmanlıdan sonrada,Türk olarak tanınan ve bilinen Türklerdir
Sebataistler gibi Yahudi olduklarını
Kesinlikle itiraf etmeyen Türklerdir
Kripto Ermenilerin bir kısmı,Kürt olarakta bilinir
Ancak Kürt değillerdir,demektedir

Yukarıdaki yazı ile 
Macaristan Elte Üniversitesi,Türkoloji bölümü mezunu olan  
Zoltan Marci Rajmund isimli yazarın
Nograd şehrinde yayınlanan,yerel bir dergideki 
Macarca " Fajta Törtelenem Es Törökök " başlıklı 
Yani,Tarih ve Türklerin Çeşitleri başlklı yazısındaki
Seçilen pasajlardan çevrilen,bazı satırların özetini aktardım
Konumuza devam edelim
Bu yukarıdaki yazıda aktarılan,Türk Modellerinin dışında
Bir çok farklı milletlerden olup
Osmanlı döneminde,Osmanlı olarak bilinen
Daha sonrada Türk olarak bilinen
Çok farklı ırklara sahip,Türk olmayan Türkler vardır
Osmanlı tüm ırk ve dinden farklı toplulukları
Osmanlı olarak adlandırmıştır
1897 Siyonist Kongresinden önce,farklı millet veya dinden olanların
Osmanlı ve Türk-İslam dünyasına ihanetleri enderdir
Türkçülüğün esaslarını,ilk Osmanlı zamanında ve sonra tanıtanların 
Bir çoğu Türk değildir,Jön-Türk topluluğunun içinde,Türk bilinen
Ancak Türk olmayanlar vardır
Tarihçi Kadir Mısıroğlu,bir açıklamasında
Türkçülük akımının kaynağı Türkler değildir
Bu akıma yön verenlerden bazılarının,isimlerini vermektedir
Munis Tekinoğlu Yahudidir ve Türk değildir
Ziya Gökalp,Türk değildir,demektedir
Osmanlıdaki ilk Türkçülerden ve bu konuda kitap yazan
Mahmut Celaleddin Paşa
( Nazım Hikmet'in Dedesi ) Yahudidir,demektedir
Andımızın yazarı ve Türkçe Ezanın Mucidi olan,Reşit Galip'in de 
Türk olmadığı ve Yahudi olduğu ileri sürülmektedir
Reşit Galip'in kendi ifadesine göre,1892 Rodos Doğumlu olup
İlk tahsilini Rodostaki evinde,hocalarından almıştır
Rodos'ta Yahudi Edmond Rothschild'in
Musevi Çocukları için açmış olduğu
" Evrensel Yahudi Birliği Okulu " anlamındaki 
Allianca İsraelite Üniverselle School'da
Eğitim öğretime başlamıştır,ifadeleri
Reşit Galip'in kendisine aittir
Sanırız yazımız,okurlarımıza faydalı olmuştur
Allaha Emanet Olunuz,Saygılarımla 


ANTROPOLOJİK TÜRK ÇEŞİTLERİ

FORUM ALATURKAİSLAM  İSTANBUL 

HALİT YILMAZ ŞAHİNLER
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol