https://istanbul-fatih34.tr.gg

SANAL ALEMDE SOHBETÜNİTE SANAL ALEMDE ERKEK-KIZ  SOHBETİ HARAMMIDIR

Allah c.c sanal alemde islam için çalışan sitelerden

ve buradaki görevlilerden razı olsun inşallah

http://www.islam-green34.com

11 - ÜNİTE SANAL ALEMDE ERKEK-KIZ  SOHBETİ HARAMMIDIR

http://www.moonstar34green.tr.gg

MURAT BEYAZID
Üsküdar-İSTANBUL

Sanal Alemde Sohbet-Chat harammıdır sorusuna birde

şu objektiften bakalım isterseniz

İslami Realiteyi bir bütünlük olarak ortaya koyan temel dinamikler

4 ana parçadan oluşur Kuran-Kerim Sünnet-i seniyye İcma ve Kıyas 4 ana parçadır

müslümanlar hayatın her alanında her zaman her yerde her durumda

bir olayın bir nesnenin bir fikrin veya görüşün veya bir insanın davranış yapısının

islama uygun olup olmadığını ortaya koymak için bu 4 ana parçayı bir araya getirerek

ortaya islami realite ölçüsünü çıkarırlar

ve o ölçü müslümanların ve islamın

genel ve ortak ölçüsü niteliğini taşıdığından ve islamın ortak ölçüsü bir şekliyle

müslümanlara yazılı veya sözlü şekilde deklare edildiğinden 

bütün müslümanları bağlayıcı özelliği vardır

kişi eğer müslümansa " Kuran- Kerim ve Sünnet-i seniyyenin çizgisinde

mezhep imamlarının fakihlerin islam alimlerinin verdiği

ve bize ulaşan hüküm budur ama bence bu hüküm yanlıştır

bu yüzden ben uymak zorunda değilim

benim düşünceme göre bu hüküm başka türlü olmalıydı " derse

ve genelin ortak görüşü yerine kendi fikir veya görüşüne göre

ortaya bir fetva çıkarırsa ve genel olarak müslümanlar bu fetvayı kabul etmezlerse

bidat olarak kabul edebilirler

sakıncalı bulabilirler

Doğruyu Allah c.c mutlak bilir 

ve bir şekilde Allahın doğruluk esması tecelli eder

ve gerçek islami realitenin ne olduğu  bazı olumsuzluklar ortaya çıktıktan sonra

veya insanlar acı çektikten sonra ortaya çıkabilir ve bazıları gerçekleri bu şekilde görebilirler

bu süreçte islami realite içinde gerçeği kabul etmeyenler fasık müslüman

diğerleri mümin müslüman olarak toplumda yaşamını sürdürüler

yani kelime-i Şehadeti lisanı haliyle zikreden herkes müslümandır

ama fasık ile müminin arasında uçurumlar kadar fark vardır

ve Allahın katındada fasık müslümanın zerre kadar değeri yoktur

ve fasık müslümanın islami realite çizgisi dışında kalan fikride

islama sonradan sokulmuş ve islami realite temelli olmayan fikir kapsamında olduğundan

bidat kapsamında kalabilir

şimdi gelelim sanalda kız-erkek sohbetinin islami realitedeki açılımına

Bizim Büyüklerimiz Dedelerimiz yanlız başına tenhada kalan kız ile erkeğin

sohbetine " Ateşle Barut bir arada durmaz " derler

islami realite açısından bu konuya fetva arayacak olursak

islami realiteyi oluşturan 4 ana parça yukarıda anlattığımız gibidir 

ve bu konuda islami realitede sanal-reel ayrımı yoktur

ve islami realitenin gerçeğe ait hükmü ne ise sanala ait hükmüde odur

sanala ait ayrıca bir hüküm islami realitede mevcut değildir

eğer bir kız ile bir erkeğin gerçek hayatta arkadaşlığına ait

islami realitenin hükmü ne ise sanal aleme ait hükmüde odur

sanal aleme ait gerçek hayattan farklı bir hükmün islamda yeri yoktur

islami Realitenin gerçek hayatta erkek-kız sohbetine bakış açısının

ne olduğunu öğrenmek için yukarıda İslami realiteyi oluşturan 4 ana parçaya

müracaat edilir ve sonuç elde edilir bu sonuç ise realizm çizgisindedir 

sanal için ayrıca bir fetvanın islamda yeri olmadığı için

islam Alimlerinin fetvalarınıda gerçek hayat çerçevesinde olduğu şekliyle

sanal aleme aktararak sonuç elde edilmelidir 

islam Dinine göre insan bir makine değildir ve sanalda değildir

sanala ait bir olguda değildir 

sanal alem diye bahsedilen yerdeki insanlarıda İslam dini insan olarak görür

İslam dini sanal alem diyerek insanları farklı bir objektiften görmediğinden dolayı 

sanal aleme ait doneleri gerçeklerden ayırarak farklı atmosferlere taşıyarak

farklı sonuçlar elde etmeye çalışmakta abesle iştigal etmektir

Dolayısıyla sanal alem diyerek gerçek alemin

dışında sanal aleme ait farklı bir hüküm ve farklılık elde etmeye

çalışan müslümanıda

bu sanal alem mümin müslüman çizgisinden 

fasık müslüman çizgisine taşıyabilir  Allah c.c muhafaza buyursun

Sanal alemde kız-erkek sohbeti harammıdır sorusuna
İslami Realiteden yanıt alabilmek için gerçek hayatta kız-erkek sohbeti harammıdır sorusunun sorularak yanıt alınması gerekir

MURAT BEYAZID
Üsküdar-İSTANBUL


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol