https://istanbul-fatih34.tr.gg

SANAL ALEM VE İSLAMİ FORMASYONSANAL ALEM - SANAL ALEMDE İSLAMİ FORMASYON

Allah c.c sanal alemde islam için çalışan
kardeşlerimizden razı olsun
başarılarının devamını nasip eylesin inşallah

http://www.islam-green34.com

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE İSLAMİ FORMASYON

MURAT - BEYAZID

http://www.istanbul-fatih34.tr.gg

Selamün aleyküm kardeşlerim
ben sizlere farklı bir konudan
ve bazı teorilerden bahsetmek istiyorum
varsayımlar üzerine bazı konular
aktarmak istiyorum
ve tefekkür ederek doğruyu
bulalım istiyorum
çünkü her varsayım ve teori
arkasında incelenmesi gereken
bir çok soru işaretini barındırır
ve içinde mutlaka ortaya
çıkarılması gereken
gerçeklerde vardır
Sanal alem ve dini sohbet chat
siteleri Türkiyedeki internet ortamında
hangi tarihlerde yaygınlaştı
ve ilk kim kurdu
ve dini sohbet chat
panellerinin ana unsuru olan
JAVA proğramı ilk nerede planlandı
ve bu proğramın
Türkiyede yaygınlaştırılması
ilk kimin fikriydi
ve yaygınlaştırılmasındaki
asıl amaç neydi
ve sonuçları ne oldu
kısaca bu konular 
üzerine özet bir yazıyla
ve yukarıdaki bahsettiğim 
konularla birlikte
bu gelişen hadiselerin
farklı teorilerle
bir ilişkisi varmıdır
bu konuda birşeyler yazmaya
çalışacağım inşallah
Sanal alem ve dini
sohbet chat siteleri 
JAVA proğramının yaygınlaşmasıyla
ve Türkiyedeki bazı kişilerin
JAVA sohbet chat panellerini
dini sohbet chat adıyla sitelerine
monte etmesiyle yaygınlaştı

TEORİ - 1 -

bir varsayım şudurki
Dünya Hakimiyetini
elllerinde bulunduran bazı güçler
bir toplantı neticesi aldıkları kararla
Dünya ülkelerini
ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri 
kontrol altında tutmak için 
ve bu ülkelerdeki insanların
yaşadığımız dünyadaki olan biten
olayların arka planındaki 
hakikatleri görmelerini engellemek için
ülke insanlarının gerçeklerden uzaklaştırılması için
sanal alemle meşgul ederek 
gerçekleri görmesinin zorlaştırılması için
ve ülkelerdeki gençlerin veya genel olarak
ülke insanlarının ahlaki değerlerini
sanal alem ve sohbet chat bağımlılığıyla birlikte
tahrip ederek
maddepesert bir yapıya büründürülmesi için 
zevk ve fuhuş gibi donelerle meşgul edilerek
ve o toplumu ayakta tutan dinamikleri
ve aile yapısının yok edilmesi için
ve o toplumun dışarıdan sömürüye direnecek
gücünü kırmak için 
ve direnç gücünü kırarak
o toplumun sömürüye açık hale getirilerek
gerçekleride görmesinin ve karşı koymasınında
önünü kesmek için
Dünyadaki en büyük sermaye gücünün
sahibi olan
ve Dünyayı yöneten
sevk ve idare asıl büyük
gücün
diğer ülkeleri sömürüsüne devam
edebilmek için
o ülkelerin Dini
Ahlaki ve Kültürel yapısını
tahrip etmek için
medya ve dijital ortamlarda
internet teknolojisinide
kullanma kararıyla birlikte
çalışmalarına hız vermişlerdir
ve JAVA türü sohbet chat proğramları
bu amaca yönelik olarakta
kullanılmıştır


TEORİ - 2 -

Dünyayı yöneten hegamonyatik
güçlerin
Dünya ülkelerini sömürebilmesi için
Tarihi Kültürel ve Dini
değerleriyle güçlü hale gelebilecek
ülkelerin yükselişine
engel olmak gayesi mevcuttur 
Türkiye diğer islam ülkeleri içinde
geçmişten gelen bağlarıyla
Tarihi medeniyeti Kültürü
Dini ve Alkaki yapısı itibariyla  
farklı bir misyonu olan
ve müslüman ülkeler içinde
lokomotif olabilecek potansiyeli bulunan
ve Dünyayı yöneten hegamonyaya karşı
geçmişte direbilen nadir ülkelerdendir
ve yeniden aynı değeriyle
yükselmesine engel olunabilmesi için
her türlü ileri teknolojiyle
Dini ve Ahlaki yapısının
çökertilerek
aile kavramının dejenere edilerek
maddepesert zevklerle ve cinsellikle
meşgul edilmesi gereken ülkelerdendir
bilişim teknolojileri alalnındada 
sanal alemde Türkiyenin
Dini ve Ahlaki yapısını çökertmek
isteyenler
her türlü farklı Proğramı
ülkemize sokarak
bu proğramların insanlar üzerinde nasıl etkisi
olduğunu anlamak için
Türk gençleri üzerinde denenmesini
sağlamışlardır
ve Müslüman Türk gençliği
ve insanı kobay faresi olarak
kullanılmaktadır
Sanal alem ve sohbet chat sitelerine
bağımlı hale gelen evli veya bekar
erkek ve bayanların
sohbet chat siteleri içinde kalarak
aile yuvalarının dağıldığı
artık gözle görünen gerçeklerdendir


TEORİ - 3 -

Türkiyede ilk dini sohbet chat sitesinin
açılışına sebep olan biri dini cemaat üyesidir
ve aslında belki iyi niyetli olarak
islamı tebliğ için dini sohbet chat sitesi
açılmıştır
fakat açılmadan önce
Dinimize ve müslümanlara
ne gibi zararları olabilir araştırılmamıştır
ve amaç islama hizmet ise
bunun internette hangi proğramlarla 
yapılması gerektiği konusunda
veya JAVA gibi sohbet chat proğramının
nasıl islami formasyondan geçirilerek
islama ve müslümanlara hizmet edebilecek
şekle getirilebileceği araştırılmamıştır
sonuçlarının dinimize ve gençlerimize 
nasıl zararlı olabileceği incelenmemiştir
ve genel itibariyle dini sohbet chat sitelerinin
Müslüman Türk gençliğine
yarardan fazla zararı dokunmuştur
ve Türk insanı Müslüman kimliğinden ötürü
Avrupa gençliği gibi
açık ve özgür bir toplum olmadığından
Müslüman Türk gençliğinin
Dini ve Ahlaki değerleri farklı
ve kapalı bir toplum olduğundan
Reel yaşamda yapamadığı şeyleri
sanal alem ve bazı dini sohbet chat sitelerinde
yapmaya çalışarak
örneğin erkek-kız karışık sohbet ederek
özellerde erkek-kız başbaşa yazışarak
Ahlak dışı kavramlar yaygınlaşmış
ve Müslüman Türk Kızı veya gençi
Dini ve ahlaki değerlerden uzaklaşmıştır
Bunun çok çeşitli sebepleri vardır
fakat bu konuda kapsamlı araştırmalar
yapılmamıştır
islami Formasyona uygun hale 
getirilmemiştir  
ve bazı dini sohbet chat sitesinde
yetkili olarak görev yapanlar
ilahiyatçı kimliğine sahip olmayan
sıradan ve kültürsüz kişilerdir
ve nefs-i emaresinin etkisinde
kzılarla sohbet maksadıyla
dini konuları malzeme yaparak
yazışmaktadırlar 

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE İSLAMİ FORMASYON

MURAT - BEYAZID
Üsküdar-İstanbul

http://www.istanbul-fatih34.tr.gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol