https://istanbul-fatih34.tr.gg

PEYGAMBERİMİZ VE ANTROPOLOJİPEYGAMBERİMİZ  VE ANTROPOLOJİ   

FORUM GÜNEŞLİBAHÇELER İSTANBUL

ALİ NAHİT YILMAZOĞULLARI 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Peygamberimizin soyu
Ve Seyyidlik müessesesi ile ilgili
Forumda bazı yazılar yayınlandı
Bu konuya ilişkin
Bazı farklı doneler aktarmak istiyorum

Seyyidler ve Şerifler her zaman
Başımızın tacı olmuştur
Osmanlı döneminde'de
Divan'da özel bir yerleri vardı
Aziz Türk milleti olarak'da
Seyyidlerin,gönüllerimizdeki yerleri
Her zaman bakidir

İstanbul Nakıbul Eşraf Sempozyumunda
Bırifkani ailesi adına konuşan 
Ailenin en yaşlı üyesi Seyyid Vahididun Bırifkani
Daha kalabalıklaşarak gelişecek bu toplantının
Her seyyid ve şerif için
Önemli olduğunu dile getirdi.
Bırifkani soyundan Seyyid Mahmut Bırifkan da
''Bırifkani soyu Türkiye, Irak, İran ve Suriye''de
Ağahaniler Fransa''da
Seyyid Ahmet soyu da Pakistan ve Hindistan''da
İrşat faaliyetlerinde bulunuyor'' dedi.  

Osmanlı'nın dağılma döneminde
Müritleriyle birlikte
Suriye üzerinden Arabistan'a giden
Abdulhakim Arvasî'ye oranın ileri gelenleri
Kendisine medrese yapacaklarını
Ve her türlü imkânı sağlayacaklarını
taahhüt ederek
Arabistan'da kalmasını istemişlerdi.
" Osmanlı zâten öldü
Türk diye bir şey kalmamıştır. " denilince
Seyyid Abdulhakim Arvasî Hazretlerinin sinirlenip :
" Dünyada iki Türk kalsa birisi benim " diyerek
Ömrünün sonuna kadar
Müslüman Türk'ün dâvasına sahip çıkacağını
İfâde etmesi dikkate şayandır. 
Kendisini Türk olarak tanımlar

Osmanlı Nakıbul Eşraf Kurumu
Seyyidlerin neseblerini araştıran
Seyyidlik ünvanını vermeden önce 
İslami ve nazari bilim dallarında eğitim veren
Eğitimlerini başarıyla bitirenlere
İmzalı mühürlü,seyyidlik tasdik belgesi verip
Osmanlı coğrafyasında görev veren
Verilen görevlerdeki başarısını
Sürekli takip ederek
Gerekirse uyaran bir resmi kurumdu  
Dolayısıyla Osmanlının o dönemki 
Seyyidlik belgesinin verilmesi için
Değerlendirme ölçüsü  
Zat-ı muhteremlerin 
Sadece Peygamberimizin soyundan olmaları değil
Peygamberimizin yolundan gitmeleriydi
Peygamberimizin islamı tebliğ metodlarını uygulayacak
İlim sahibi olmalarıydı

Osmanlı'nın yıkılışı ile birlikte 
Nakıbul Eşraf Kurumu kapatıldığından
Kişilerin,seyyid olup olmadıklarını tesbit edecek
Bu konuda Tarih,Secere ve Antropoloji ilminede vakıf 
Bir kurum olmadığından
Kişilerin seyyidliği ispat edilemediğinden 
Seyyidlik müessesesi sona ermiştir
Dolayısıyla Seyyidliğin ilmi ve ensab olarak 
Artık günümüzde bir geçerliliği yoktur
Seyyidlere olan sevgi ve saygımız
Ebediyete kadar devam edecektir
O ayrı konudur

Eğerki günümüzde
Seyyidlik kavramı 
" Sadece soy açısından geçerlidir ve tesbit edilebilir 
Ve sadece soy açısından,değer verilmesi gereklidir "
Diye düşünülecek olursa 
O zaman, İngiliz Kraliçesi Elizabeth 
Amerikalı Aktris Brooke Shields gibi yüzlerce 
Peygamberimizin torunu olup
Peygamberimizin yolunda olmayan
Ve bazı kurumlarca 
Peygamberimizin soyundan oldukları tescillenen
Bir sürü Hristiyana'da
Değer verilmesini,birileri gündeme taşıyabilir
Bu gerçekten,Türk-İslam coğrafyası için
Hayra alamet olmayabilir
Bu konuya,islami otoriteler tarafından 
Bilimsel temelli,bir açıklık getirilmesi gerekmektedir

Peygamberimizin döneminde'de 
Peygamberimizin soyundan olup
Peygamberimizi,eline fırsat geçtiğinde
Öldürmeye çalışanlarda oldu
Bunuda hatırlatalım

Antiparantez şunuda ilave edelim
Günümüzde Antropolojik olarak
Peygamberimizin soyundan olup 
İslamın hakimiyetinin önündeki

Siyonizm engeline hizmet eden,bazı Suud'lular yerine
Kabalacı sermayeye resti çeken
Vladimir Putin'e destek olmak
İslami coğrafyanın geleceği açısından
Daha önemlidir diye düşünmekteyiz

Günümüzde seyyid olduğunu iddia edip
Siiyonizm ile mücadele etmeyerek
İslamiyete ve müslümanlara hizmet etmeyen 
Bir yığın zat-ı muhterem vardır
Buda çok üzücüdür

Günümüzdeki
Antropoloji,Teoloji,Secere ve Genetik bilimi'nin
Ortaya koyduğu gerçeklerden biride
Peygamberimizin soyunun
Sadece Arap yarımadasında veya Irak,Suriye,İran
Türkiye,Pakistan ve Hindistan'da değil  
İskoçya,İspanya,İngiltere,İtalya,Fransa ve Amerika gibi
Bir çok ülkede devam ettiği
Ve bu ülkelerdeki soyun,tümünün müslüman değil
bir kısmının,hristiyan olduğu gerçeğidir
Bu gerçeği açıklayan 
Bu konuda dünya çapında
Araştırmalar yapan 
Burke's Peerage Ltd.Şti.
İngilere'de faaliyet gösteren bir kuruluştur
Londra'da 1826'da İrlandalı secere uzmanı
John Burke tarafından kurulmuştur 
Ve Soykırımı, Baronetage, Knightage
Ve İngiltere'nin Landry Gentry
İrlanda'nın tarihi aileleri ve Milletler Topluluğu
İmparatorluk soyları hakkında kesin bir rehber olmuştur. 
Avrupa ve Latin Amerika’nın Kraliyet ve Mediatize aileleri
ABD’nin Başkanlık ve seçkin aileleri
Afrika ve Orta Doğu’nun egemen aileleri
Ve dünya çapındaki diğer önde gelen aileleri araştıran 

Genetik,Antropoloji,Secere ilmi ve Teoloji uzmanlarından oluşan
Dünyanın,bu konudaki en iyi kadrosudur
Malesef,müslüman ülkelerin hiç birinde
Bu tür bir kadrosu bulunan
Ve bu çapta,ciddi araştırmalar yapan
Bir kuruluş mevcut değildir
Osmanlı Nakıbul Eşraf Kurumu kapatıldıktan sonra
Bu türde,bir resmi kurum mevcut olmadığından dolayı 
Kişilerin seyyidliği ispat edilemediğinden 
Seyyidliğin ilmi ve ensab olarak
Artık günümüzde bir geçerliliği yoktur
Bu konuyla ilgili
İslam dünyasında,ortak araştırma gruplarının
Kurulmasında'da çok geç kalınmıştır 

Bu konularla ilgili aşağıda
Yazımızın sonunda bazı bilgileri verdim,okuyunuz 

Soy denilen done genetik'tir ve etnik ırk kökenine dayanır
İslamda üstünlük ırk ile değil takva iledir
Soy bilimi, islami literatürde   الأنساب Ensab bilimi olarak
Adlandırılır
Latin kültüründe Antropoloji denilir
Bu konuyla ilgili
Avustralya La Trobe Üniversitesi mezunu
Genetikçi Miles Timothy Braydenteo'nun
Lake Macquarie City şehrinde çıkan
Health And Antropology Journal isimli dergide
Yayınlanan makalesinden 
Özet olarak şunları aktarayım 
" Soy,illaki bir safkan ırk veya ülkede devam etmeyebilir
Bu soy devamı,dinsel çerçevedede değerlendirilemez
Protestan bir Alman,Katolik bir Fransız ile evlenir
Fransaya yerleşir ve melez çocukları olur
Çocuklardan biri,Katolik olabilir
Alman vefat edince,soyu Fransada devam etmiş olur
Bu Fransadaki melez katolik çocukta,bir Japon ile evlenir
Tokyo kentine yerleşir ve şintoist olabilir
Fransızın melez ve şintoist çocukları olur  
Dolayısıyla ilk baştaki Protestan Alman'ın 
Japonyada olan,melez şintoist torununa
Secere,Antropoloji ve Teoloji ilminin
Çerçevesinde değerlendirme yapılmadan 
İlk etapta
Protestan safkan Alman soyundandır diyemeyiz " demektedir
Dolayısıyla Peygamberimizin soyundan olup
Kendini,yaşadığı bölgeden,bölgenin konuşulan dilinden
Yaşayış şeklinden ve kültüründen dolayı
Fars,Türk veya Kürt olarak tanımlayan
Seyyidler olabileceği gibi
Seyyidler açısından,kendi Arap ırkının dışında
Müslüman olan Türk,Kürt veya Fars ile
İslamiyete,Kuran-ı Kerim ayetlerine  
Ve Peygamberimizin Hadis-i şeriflerine göre  
Evliliklerinde bir sakınca olmadığı durumlarda
Evlilikte yapılabileceğinden dolayı
Soyun,safkan ırk temelinin dışına çıkabileceğide
Düşünülmelidir
Neticede,islamiyetin temelinde
Safkan ırkçılık teolojisi yoktur 
Ancak,Seyyidler,etnik köken olarak,Arap ırkından olup
Kendilerini,Türk,Kürt veya Fars gibi
Farklı ırk isimleriyle adlandırmalarıyla 
Seyyid soyluluklarından bir şey kaybetmezler 

İslam dünyasında'da,bu tür konularla igili
Bilimsel araştırmaların yapılması gerekmekteydi 
Araştırma yapılması için,bazı kuruluşlar oluşturulmuştur
Bu haber,Türk-İslam coğrafyası açısından,çok sevindiricidir
Rabbim,Seyyid ve  Şeriflerin ve tüm müslümanların
Yar ve yardımcısı olsun 
Günümüzde,farklı ülkelerde olup
Peygamberimizin soyundan gelenler ile ilgili
Bazı alıntıları aşağıda paylaştım okuyunuz

https://www.turkishnews.com/tr/content/2018/07/24/hz-muhammedin-soyunda-bakin-kim-var/


İSPANYA İNGİLTERE VE HZ.MUHAMMED SAV BAĞLANTISI

Tarihçiler ve soybilimciler , II.Elizabeth’in 43 nesil aile ağacını izledikten sonra İslam’ın kurucusu Hz.Muhammed’e dayandığını söylüyor.İlk iddia 1986 yılında İngiliz Kraliyet Otoritesi tarafından kurulan Burke’s Peerageile ortaya çıktı.Bazı tarihçiler tarafından itiraz edilmesine rağmen , ortaçağ İspanya’sının şecere kayıtları ve aynı zamanda Mısır’ın eski büyük müftüsü Ali Gomaa tarafından da doğrulanıyor.

Burke’s Peerage tarafından yapılan çalışmada Kraliçe’nin Hz.Muhammed’e olan bağlantısı resmen onaylandı.

Burke’ün yayın yönetmeni, 1986’da kraliyet ailesi adına güvenliği arttırmak için Başbakan Margaret Thatcher’a yazdı.

Kraliyet ailesinin Muhammed peygamberden gelmesi , kraliyet ailesini Müslüman teröristlerden sonsuza kadar korumaz.”

Bağlantının farkına varmak pek çok kişi için sürpriz olurdu, diye ekledi, “İngiliz halkının, Muhammed’in kanının kraliçenin damarlarında aktığı pek bilinmemektedir. Ancak tüm Müslüman dini liderler bu gerçekle gurur duyuyorlar. ”

Emevî Devleti, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra kurulan bir Arap halifesiydi.Kafkasya’dan (Avrasya) İberya Yarımadası’na (Müslüman İspanya, Portekiz, Andorra ve Cebelitarık) 15 milyon km2’yi aşan büyük bir güçtü. Tarihteki en büyük beşinci imparatorluktu ve 62 milyon insanı yönetiyordu (o zamanlar dünya nüfusunun% 29’u).

 

l-Qasim, İspanya’da bir bölge olan ve 1042’de ölümüne kadar hüküm süren Seville’nin hükümdarı oldu. İki halef sonra torunu Muhammed Al-Mu’tamid 1071’de Cordoba’nın kontrolünü Abbasiler olarak ele geçirdi.

1091’de Abbasi Krallığı, Fas’ın Berberi imparatorluk hanedanlığı olan Almoravid hanedanının eline geçti. Berberler, Kuzey Afrika’ya özgü bir etnik gruptur.

El-Qasim’in Zaida adında bir kızı vardı. Almoravids tarafından Abbasi krallığına düzenlenen saldırı sırasında, Kral Alfonso VI , İspanyol Kral Leon, Castille ve Galiçya mahkemesinden kaçan bir mülteci Müslüman kızdı.

Zaida, Roma Katolikliğine döndü ve Kral Alfonso VI ile evlendi. Vaftizinden sonra ismini Isabella olarak kabul etti. Ve o evlenmenin ardından üç çocuk dünyaya geldi.

İki yüzyıl sonra , 1352 yılında Zaida ve King Alfonso’nun torunu olan Maria de Padilla , Castille Kralı Peter ile cocuk yapmaya karar verdi ve dört çocuk doğdu , o çocukların iki tanesi de Kral Üçüncü Edward’ın çocuklarıyla evlendi.

Nesiller sonra, Kraliçe Elizabeth doğdu ve ona hem Batı hem de Doğu medeniyetlerinden gelen renkli bir soyadı getirdi.

SECERE 

Elizabeth II, Birleşik Krallığın Kraliçesi – kızı
George VI, Birleşik Krallığın Kralı – oğlu
George V, Birleşik Krallığın Kralı – oğlu
Edward VII, Birleşik Krallığın Kralı – oğlu
Victoria, Birleşik Krallığın Kraliçesi – kızı
Edward, Duke of Kent and Strathearn – oğlu
George III, Büyük Britanya Kralı – oğlu
Frederick, Wales Prensi – oğlu
George II, Büyük Britanya Kralı – oğlu
George I, Büyük Britanya Kralı – oğlu
Sophia, Hanover’ın Seçkini – oğlu
Elizabeth of Bohemia – oğlu
James I/VI,  İngiltere, İrlanda & İskoç Kralı– oğlu
Mary, İskoç Kraliçesi – oğlu
James V, İskoç Kralı – oğlu
Margaret Tudor – kızı
Elizabeth of York – kızı
Edward IV, İngiltere Kralı – oğlu
Richard Plantagenet, York Dükü – oğlu
Richard of Conisburgh, Cambridge’in Kontu – oğlu
Isabella Perez of Castille – kızı
Maria Juana de Padilla – kızı
Maria Fernandez de Henestrosa – kızı
Aldonza Ramirez de Cifontes – kızı
Aldonza Gonsalez Giron – kızı
Sancha Rodriguez de Lara – kızı
Rodrigo Rodriguez de Lara – oğlu
Sancha Alfonsez, Infanta of Castile – kızı
Zaida (aka Isabella) – kızı
Al-Mu’tamid ibn Abbad, Seville Kralı – oğlu
Abbad II al-Mu’tadid, Seville Kralı – oğlu
Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad, Seville Kralı – oğlu
Ismail ibn Qarais – oğlu
Qarais ibn Abbad – oğlu
Abbad ibn Amr – oğlu
Amr ibn Aslan – oğlu
Aslan ibn Amr – oğlu
Amr ibn Itlaf – oğlu
Itlaf ibn Na’im – oğlu
Na’im II al-Lakhmi – oğlu
Na’im al-Lakhmi – oğlu
Zahra bint Husayn – kızı
Husayn ibn Hasan – oğlu
Hasan ibn Ali – Hz.Ali

 
BROOKE SHİELDS  İLE HZ.MUHAMMED SAV BAĞLANTISI 

http://www.haber7.com/yasam/haber/168279-brooke-shields-hz-muhammedin-akrabasi-mi

İrlanda'nın Dublin Üniversitesi genetik uzmanlarından Mark Humphrys
Hz. Muhammed ile İngiliz kraliyeti arasında genetik bir bağ olduğunu iddia etti. Brooke Shields de peygamber soyundan geldiği iddia edilenler arasında...

irlandalı genetikçiler çarpıcı bir iddia ortaya attı.


 Yeryüzündeki bütün insanların
prens veya prenseslerle akraba olduklarını da öne süren bilim adamının çıkardığı 'soy kütüğü' şöyle :

Hz. Muhammed'in kızı Fatma ve kuzeni Hz. Ali evlenir ve oğulları Hasan doğar. Hasan 670 yılında ölür. Tam 300 yıl sonra doğan dokuzuncu kuşaktan torunun torunu İsmail ise, Avrupa'ya giderek peygamber soyunu bu kıtaya taşır.

İspanya'nın Sevilla kenti imamı olan Hz. İsmail'in oğlu da Abbasileri kurar. Abbasilerin son liderinin Zayda adında bir kızı olur. Hıristiyanlığa geçerek adını Izabel olarak değiştiren Zayda, İngiliz Kraliyeti'nin temellerini oluşturan dönemin Kastilya ve Leon Kralı 4. Alfonso ile evlenir. 

Izabel'in beşinci kuşaktan torunun torunu Maria de Padilla da başka bir Kastilya Kralı olan Gaddar Peter ile yaşamını birleştirir. Doğan torunlar da İtalyan hanedanına kadar giden bir hayatı sürerler.

Böylece Hz. Muhammed'in 6. yüzyılda ortaya çıkan soyu, İngiliz Kraliyeti'ne kadar uzanmış olur.

Humphrys'in bir diğer iddiası da şöyle: Gaddar Peter evlenen Maria'nın torununun torununun torunu Kraliçe Izabel'di. Kızı, bir İsviçreliyle evlendi ve doğan çocuğunun soyu, İtalyan prenslerine ve düklerine kadar soyu uzandı. soyda doğan Marina Torlonia'nın torunuysa bugün herkesin tanıdığı bir isim : Brooke Shields.

http://www.radikal.com.tr/hayat/brooke-peygamber-torunu-mu-784939/


NEW YORK - Aktris Brooke Shields Hz. Muhammed'in soyundan mı geliyor
Soyağacı uzmanlarının  iddiasına göre, 80'li yılların idollerinden, aktris Brooke Shields'in soyağacı
dikkatli bir incelemenin sonunda Hz. Muhammed'e kadar gidiyor. Shields'in soyağacı hatırı sayılır ünlülerle dolu. Catherine de Medici, Charlemagne, Niccolo Machiavelli, beş ayrı papa ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden kraliyet üyeleri Shields'in tarihteki akrabaları arasında. 

Aslına bakılırsa ünlü isimlerle dolu soyağacı, sadece Shields'e özel bir durum değil. Tüm insanlar 'soylu' atalara sahip olabilir. Uzmanlara göre, neredeyse tüm insanların en azından bir kraliyet soyuyla akrabalık bağı var. 
Soyağacı üzerine çalışan, Dublin Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden Mark Humphrys, milyonlarca insanın ortaçağ monarşileriyle ispat edilebilir bağları olduğunu söylüyor. 
Humphrys'in savına göre, İslam peygamberi Hz. Muhammed, Batı dünyasındaki birçok insanın soyağacında yer alıyor. Bulmacayı çözmek için tek yapılması gereken asırlar süren izleri dikkatle takip etmek. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma ve damadı Hz. Ali'nin 670 yılında ölen oğulları Hasan'ın dokuzuncu göbekten torunu İsmail, Endülüs Emevi Devleti'nde Seville İmamı olarak, Hz. Muhammed'in soyunu İspanya'ya taşıyor. İsmail'in torunlarından Zaida Hıristiyan olarak Isabel ismini alıyor ve Castile Kralı 4. Alfonso ile evleniyor. Isabel'in soyunu takip edince ulaşılan isim ise Maria de Padilla.. Padilla'nın büyük büyük torunu Kraliçe Isabel bir Hapsburglu ile evlenerek Hz. Muhammed'in soyunun Avrupa'da sürmesine neden oluyor. Soykütüğünü bu şekilde deşmeye devam ettikçe, Hz. Muhammed'den 43 kuşak sonra Prenses Marina Torlonia'ya ulaşılıyor.
Peki Torlonia kimin büyükannesi : Brooke Shields'in.KRALİÇE ELİZABETH İLE HZ.MUHAMMED SAV BAĞLANTISI


https://www.timeturk.com/ingiliz-kralicesi-elizabeth-hz-muhammed-in-soyundan-mi-geliyor/haber-879569


"İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Hz. Muhammed'in soyundan mı geliyor?" Bu soru son günlerin popüler tartışmalarından biri haline geldi. Buna göre şu anki İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in soyu 43 kuşak geriye gidince son peygamber Hz. Muahmmed'e dayanıyor. Soy uzmanlarının 1986 yılında keşfettiği bulgular ise
Al-Ousboue adlı bir Fas gazetesinde yayınlandıktan sonra gündeme geldi.

FAS GAZETESİ GÜNDEME TAŞIDI, MEDYADA YAYILDI

İngiliz Gazetesi Daily Mail'e göre bulgular, 1986 yılında kraliyetin soyunu araştıran ve kraliçenin Hz. Muhammed'in uzak bir nesebi olduğunu ileri süren İngiliz otorite kuruluşu Burke's Peerage tarafından ilk defa yayımlandı.

Buna göre Elizabeth II'nin kan soyu 14. yy Earl of Cambridge'e, İspanya Müslümanlarına ve Hz. Fatıma'ya uzanıyor. Tarihçiler arasında ihtilaflı olan konu, soya ait kayıtların erken Orta Çağ İspanyasına uzanıyor olması. Konu aynı zamanda Msıır'ın eski baş müftüsü Ali Gomaa tarafından da doğrulandı.

 

KRALİÇENİN SOYU ZAIDA'DAN GELİYOR

Burke's Peerage'in araştırmasına göre Kraliçe Müslüman bir Prenses olan Zaida'ya uzanıyor. Zaida ise Hıristiyanlık dinin e geçmeden önce 11. Yy'da atayurdu olan Seville'yi terk etmiş.


Zaida Seville Kralı King Al-Mu'tamid ibn Abbad'ın dördüncü eşiydi. Krala bir erkek çocuk doğuran Zaida'nın oğlu Sancho'nun soyundan gelenlerden birinin ise 11. yy'da Earl of Cambridge'le evlendiği belirtiliyor.


ELAZIĞLI SEYYİD VE ALMANYA 


https://www.internethaber.com/peygamberin-capkin-torunu-68092h.htm

Hazreti Muhammed'in soyundan olduğunu söyleyen Elâzığlı aile, Almanya'da Hristiyan olunca 'seyyidlik' kavramı tartışmaya açıldı.

İşte Murat Bardakçı'nın çarpıcı yazısı :

Seyit olduğunu iddia eden Elazığlı ailenin Almanya'da Hıristiyan olması "seyitliği" gündeme taşıdı. Aktris Rita Hayworth'ın ikinci kocası peygamber soyundan geliyordu. Büyük Ağa Han'ın oğlu Ali Han ile evlenen Rita, 100 kilo havyarın ikram edildiği düğününde hamileydi.

Hazreti Muhammed'in Soyundan olduğunu söyleyen Elâzığlı D. ailesi, Almanya'da din değiştirip Hristiyan olmuş.

İslam dünyasından asırlardan buyana vârolan Seyyid ve Şerif unvanları, bu unvanı kullanan kişilerin Hazreti Muhammed'in neslinden geldiğini gösterir. Peygamberin torunlarından Hüseyin'in torunları Seyyid, soyağaçları Hazreti Hasan'a bağlananlar da Şerif'dir. Bu iki unvan, İslam dünyasından asırlar boyunca bir statü sembolü oldu ve seyyidlerle şerifler, her zaman saygı gördüler. Osmanlı zamanında, bu ailelerin kayıtlarının tutulması ve sorunlarının çözülmesi işleriyle Nakibüleşraf unvanını taşıyan ve kendisi de peygamber soyundan gelen yüksek düzeydeki bir devlet görevlisi ilgilenirdi. Bir kişinin peygamber soyundan geldiğini ispat etmesi için, elinde Nakibüleşraf tarafından tasdik edilmiş bir soyağacının bulunması şarttı.

Peygamber torunları vergiden ve askerlikten muaf oldukları için, bu unvan zamanla istismar edilir bir hâl aldı ve sahte şecereler dolaşır oldu Devlet, sahte seyyidleri ortaya çıkartabilmek için birçok defa geniş araştırmalara girişti ve şecereler iptal edildi. Ama kimin peygamberin gerçek torunu, kimin ise sahtekâr olduğu hiçbir zaman net bir şekilde anlaşılamadı. İslam dünyasında ve Türkiye'de bugün seyyid ve şerif olduğunu iddia eden onbinlerce kişi yaşıyor ve bu kişilerin hangisinin gerçek seyyid yahut şerif olduğunu öğrenmenin imkânı artık bulunmuyor.

Hazreti Muhammed'e uzanan soyağacının gerçekliği konusu en az tartışılan ve bilim dünyasının peygamberin hakiki torunları olarak kabul etmeye yatkın bulunduğu tek bir ailevar: Hazreti Hüseyin'in torunu İmam Caferü's-Sadık'ın oğullarından İsmail ibn Cafer'i "imam" tanıyan İsmaili Mezhebi'nin dini liderliğini yapan Ağa Han ailesi.

İsmail ibn Cafer'in "imam" kabul edilmesinin üzerinden geçen 1230 sene boyunca siyasette de söz sahibi olan ailenin son devirlerdeki en meşhur iki ismi ise, müridleri tarafından altınla tartılan ve 1957'de ölen Üçüncü Ağa Han ile Ağa Han'ın çapkınlıklarıyla meşhur oğlu Ali Han idi. Ali Han, 1949'da dünyanın en güzel kadınlarından olan Amerikalı sinema oyuncusu Rita Hayworth ile evlenmişti.

Güney Fransa'nın Cannes kasabasında yapılan düğüne dünya sosyetesinin en önemli 500 ismi davet edilmiş; düğünde 100 kilo havyar yenmiş, 600 şişe şampanya içilmiş ve 200 şişe de parfüm sıkılmıştı. Düğünün İsmaili nüfusun yoğun olduğu Hindistan'da da tekrar edilmesi planlanmış ama Rita'nın nikâhtan önce hamile kalması yüzünden rezaletten çekinilmiş ve vazgeçilmişti. Ağa Han'dan Yasemin adında bir kızı olan Rita Hayworth, kocasından 1953'te boşandı.

Oğlunun zanparalıklarından bıkıp usanan ve "Bu adamın değer yargıları da yok, zevki de..." diyen Ağa Han ise, Ali Han'ın dini liderlik yapamayacağını inanarak unvanlarının yanısıra liderliği de Harvard mezunu olan torunu Kerim Han'a bıraktı. İsmaili Mezhebi'nin liderliğini şu anda Dördüncü Ağa Han unvanıyla Kerim Han yapıyor ve ailenin kurduğu vakıflar mimariden eğitime kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Sabah - Murat Bardakçı


 

Hz. Muhammed'in Soyundan Geldiği İddia Edilenler

 

https://onedio.com/haber/bugune-kadar-hz-muhammed-in-soyundan-geldigi-iddia-edilen-11-unlu-652069


Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı
Prof. Dr. Haydar Baş'a göre Atatürk
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor

Kendi açıklamasına göre Kemal Kılıçdaroğlu
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.


Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü
P
rof. Dr. Ahmet Akgündüz'e göre 
Said-i Nursi, Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.


Kendi açıklamasına göre Adnan Oktar Hoca
Hz. Muhammed'in soyundan geliyor.

Murat Bardakçı'ya göre 
Ünlü Grammy ödüllü müzisyen Arif Mardin
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.

Kendi açıklamasına göre Necati Şaşmaz
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.

Kendi açıklamasına göre 
işadamı Zeynel Abidin Erdem
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.

Kendi açıklamasına göre Ethem Sancak
Hz.Muhammed'in soyundan geliyor.


http://www.milliyet.com.tr/Kimlerin-torunu-olduguna-inanamayacaksiniz-molatik-3980/


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol